castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia del día 2 de març: NOSALTRES, ELS ATEUS

El divendres, 2 de març, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

NOSALTRES, ELS ATEUS.

Des, que es va decidir, fa temps, organitzar els primers divendres de cada mes les tertúlies, aquestes han tractat una gran varietat de temàtiques, sempre relacionades amb la filosofia o pensament de l’ateisme i del laïcisme, els debats no sempre han arribat a la claredat que haguéssim desitjat.
Per al proper divendres dia 2 de març, proposem que l’enfocament de la tertúlia sigui diferent de l’habitual. Proposem que la tertúlia, s’articuli al voltant d’una sèrie de preguntes, d’un decàleg, obert i ampliable, que reflexioni partint de la perspectiva personal, passi per la social, i acabi en qüestions de possible “militància atea”, si aquesta es considera desitjable.

Les preguntes del decàleg són:

1 ª – A nivell persona, Què significa, avui dia, identificar-se amb la filosofia de l’ateisme.?
2 ª – A nivell social, a inicis del segle XXI, què implica la defensa de l’ateisme.?
3 ª – Té sentit, després de la il · lustració, la defensa de l’ateisme?, ¿No queden satisfetes les expectatives de l’home en la societat actual, amb el laïcisme?
4 ª – Quines implicacions, té o pugui tenir en el futur, la filosofia de l’ateisme, en el camp de la jurisprudència, de les lleis?
5 ª – Són o no compatibles, els principis que regulen el pensament ateu, avui als inicis del segle XXI, amb les filosofies polítiques, que neguin la llibertat personal?
6 ª – Són o no compatibles, els principis que regulen el pensament ateu, avui als inicis del segle XXI, amb les filosofies polítiques, que acceptin les desigualtats com una cosa “natural”, recolzant-se per justificar en el “individualisme”, o en el “darwinisme social”.
7 ª – En definitiva, la filosofia de l’ateisme, ¿pot ser “neutral”, front a tot tipus d’organització política de la societat, que defensi la democràcia política, però que en la pràctica, la negui en l’econòmic / social?
8 ª – En què terreny o terrenys, el combat en el camp de les idees s’ha de situar la “militància” atea, on el poder polític busca, suports en les creences religioses?
9 ª – En el terreny de les propostes: Quines són les aliances que en aquest moment ha de buscar la militància atea?
10 ª – En què espais d’intervenció ha de concentrar la militància atea, atenent els escassos recursos, de tota mena, que disposa?

Aquestes, entre moltes altres, són preguntes que ens podem plantejar, el decàleg es pot ampliar, gairebé de forma infinita.

Com sempre, esperem que els que rebeu la invitació per participar a la tertúlia us interessi.

El viernes, 2 de marzo, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

NOSOTROS, LOS ATEOS.

Desde, que se decidió, hace tiempo, organizar los primeros viernes de cada mes las tertulias, estas han tratado una gran variedad de temáticas, siempre relacionadas con la filosofía o pensamiento del ateísmo y del laicismo; los debates no siempre han alcanzado la claridad que hubiéramos deseado.

Para el próximo viernes día 2 de marzo, proponemos que el enfoque de la tertulia sea diferente del habitual. Proponemos que la tertulia, se articule alrededor de una serie de preguntas, de un decálogo, abierto y ampliable, que reflexione partiendo de la perspectiva personal, pase por la social, y termine en cuestiones de posible “militancia atea”, si esta se considera deseable.

Las preguntas del decálogo son:

1ª – A nivel persona, ¿Qué significa, hoy día, identificarse con la filosofía del ateismo.?
2ª – A nivel social, a inicios del siglo XXI, ¿Qué implica la defensa del ateismo.?
3ª – ¿Tiene sentido, después de la ilustración, la defensa del ateismo?, ¿No quedan satisfechas las expectativas del hombre en la sociedad actual, con el laicismo?
4ª – ¿Qué implicaciones, tiene o pueda tener en el futuro, la filosofía del ateismo, en el campo de la jurisprudencia, de las leyes?
5ª – ¿Son o no compatibles, los principios que regulan el pensamiento ateo, hoy a los inicios del siglo XXI, con las filosofías políticas, que nieguen la libertad personal?
6ª – ¿Son o no compatibles, los principios que regulan el pensamiento ateo, hoy a los inicios del siglo XXI, con las filosofías políticas, que acepten las desigualdades como algo “natural”, apoyándose para justificarse en el “individualismo”, o en el “darwinismo social”.
7ª – En definitiva, la filosofía del ateismo, ¿puede ser “neutral”, frente a todo tipo de organización política de la sociedad, que defienda la democracia política, pero que en la práctica, la niegue en lo económico/social?
8ª – ¿En que terreno o terrenos, el combate en el campo de las ideas debe situarse la “militancia” atea, donde el poder político busca, apoyos en las creencias religiosas?
9ª – En el terreno de las propuestas: ¿Cuáles son las alianzas que en este momento debe buscar la militancia atea?
10ª – ¿En que espacios de intervención debe concentrarse la militancia atea, atendiendo los escasos recursos, de todo tipo, que dispone?

Estas, entre otras muchas, son preguntas que nos podemos plantear, el decálogo puede ampliarse, casi de forma infinita.

Como siempre, esperamos que quienes recibáis la invitación para participar en la tertulia os interese.

Publicat el 27 Febrero 2012 per Padc | Arxivat a Arxiu, Tertulias