castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia día 4 de maig de 2012 : BASES PER A UNA ÈTICA ATEA

Resum de la tertúlia:

La tertúlia sobre ètica atea va començar amb un ampli debat sobre els conceptes: ètica, moral, normes, repassant des de els clàssics fins l’actualitat passant per la Il•lustració i els filòsofs dels segles XIX i XX. Òbviament la ètica atea i racionalista no te res a veure amb la anomenada ètica religiosa que encara que es pretén universal i eterna no compleix cap de les condicions per garantir una convivència normal entre les persones.
L’ ètica i el poder va també esser àmpliament debatut al reconèixer que hi ha una ètica del, o millor des del, poder i una ètica mes racionalista.
El debat també va estudiar qui i com es pren la mida de les bondats o maldats de les conductes.
En tot cas es constatà que encara hi Ha molt camí per recórrer, dons si be ni sembla possible una ètica universal i eterna, tampoc sembla massa clar que un relativisme absolut pugui conduir a una relació social possibilista.
Però es va acceptar que per valorar els elements d’una ètica cal que:
• Siguin racionals
• siguin evolutius, especialment en la concreció temporal i espaial, encara que un possible retrocés, des de una perspectiva històrica no seria acceptable
• Se’n faci una crítica per si es imposada, subtil o violentament, des de el poder
• En concordança amb la Il•lustració el punt de referència te que esser l’home
• Que puguin aconseguir amplis consensos
• L’autoestima sigui el motor del seu funcionament (en alguns casos se’n diu egoisme, encara que entès per el cantó positiu)
• Per poder definir-los amb precisió cal estudiar i buscar els límits de la nostra llibertat i autonomia personal

Estadistiques tertúlies
————————————————————————————————————————-

El divendres, 4 de maig, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

El temps passa volant, i s’acosta el primer divendres del mes de maig, el dia quatre, i novament amb els amics estarem de tertúlia i en ella, aquest cop, proposem reflexionar sobre l’ètica des del punt de vista ateu. Ho farem formulant una pregunta, i tractant de buscar respostes:

COM ES POT CONSTRUIR UNA ÈTICA SENSE CAP REFERÈNCIA A DÉU? .

Un reguitzell de preguntes podem plantejar, i esperem que els amics que puguin assistir a la tertúlia ho facin, nosaltres aquí entre moltes, i només per a estímular la reflexió, apuntem les següents:

1. – Podem afirmar que en l’autonomia individual i la llibertat personal es troba la base, l’arrel, de la responsabilitat moral?.

2. – Podem preguntar-nos si per generar un profund sentit de la justícia, ens cal, “mirar” i ser “sensible” als
problemes de tots els éssers humans que configuren la humanitat. Cal preguntar-nos, si és suficient la mirada i la sensibilitat. Deixem aquesta qüestió, com a tema a debatre en la tertúlia.

3. – Per fonamentar una ètica, que sigui basada radicalment en la naturalesa humana, i no en ens externs a aquesta, és necessari des d’un “punt de vista ateu”, situar el nostre lloc en l’univers És per això necessari dotar-nos d’una explicació no només sobre l’origen de la vida, sinó també d’una genealogia de la idea de déu i de la religió.

4. – Una ètica atea, sense déu, ha d’establir una pràctica guiada per sentiments i al seu torn per la raó humana.

5. – Una ètica atea, sense déu, contempla la universalitat de algunes regles, i alhora, reconeix la varietat i relativitat cultural i històrica de diferents posicions morals.

6. – Cal preguntar-nos, com a resum, les diferències substancials d’una ètica amb déu i d’una ètica sense déu. Deixem que la pròpia terulia les estableixi com a resum del seu debat.

El viernes, 4 de mayo, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.

Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

El tiempo pasa que vuela, y se acerca el primer viernes del mes de mayo el día cuatro, y nuevamente con los amigos estaremos de tertulia, y en ella esta vez, proponemos reflexionar sobre la ética desde el punto de vista ateo. Lo haremos formulandonos una pregunta, y tratando de buscar respuestas:

¿CÓMO SE PUEDE CONSTRUIR UNA ÉTICA SIN NINGUNA REFERENCIA A DIOS?

Un sin fin de preguntas podemos plantearnos, y esperamos que los amigos que puedan asistir a la tertulia lo hagan, nosotros aquí entre otras muchas, y solo como estímulo para la reflexión, apuntamos las siguientes:

1.- ¿Podemos afirmar que en la autonomía individual y la libertad, personal se encuentra la base, la raíz, de la responsabilidad moral?.

2.- Podemos preguntarnos si para generar un profundo sentido de la justicia, nos es necesario, “mirar” y ser “sensible” a los problemas de todos los seres humanos que configuran la la humanidad. Cabe preguntarnos, si es suficiente la mirada y la sensibilidad. Dejamos esta cuestión, como tema a debatir en la tertulia.

3.- Para fundamentar una ética, que este basada radicalmente en la naturaleza humana, y no en entes externos a la misma, es necesario desde un “punto de vista ateo”, situar nuestro lugar en en el universo Es por ello necesario dotarnos de una explicación no solo sobre el origen de la vida, sino también de una
genealogía de la idea de dios y de la religión.

4.- Una ética atea, sin dios, debe establecer una práctica guiada por sentimientos y a su vez por la razón humana.

5.- Una ética atea, sin dios, contempla la universalidad de algunas reglas, y a su vez, reconoce la variedad y relatividad cultural e histórica de diferentes posiciones morales.

6.- Cabe preguntarnos, como resumen, las diferencias sustanciales de una ética con dios y de una ética sin dios. Dejamos que la propia tertulia las establezca como resumen de su debate.

Publicat el 28 Abril 2012 per Padc | Arxivat a Ateus, Tertulias