castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Eleccions catalanes 2012. Programes electorals

Recerca temes clau: laïcitat, religió, llibertat de consciència, apostasia.

Si algú te millors dades que ens ho faci saber i rectificarem. Cal donar la referència on trobar les dades.

Els partits i coalicions s’han posat per ordre alfabetic

Recomanem una atenta lectura

 

CIU

4.7.- RESPECTE A LA LLIBERTAT RELIGIOSA.
Des del principi de laïcitat positiva que defensem, considerem que les polítiques en
matèria religiosa dirigides des del Govern caldrà abordar-les partint d’un diàleg fluid i
continuat amb les confessions, per tal de facilitar la integració de la diversitat religiosa
que conviu avui a casa nostra i també, per altra banda, caldrà confeccionar-les i
aplicar-les, des d’un marc global, amb una visió transversal i positiva del fet religiós, és
a dir, des d’un punt de mira interdepartamental, tenint en compte, que el fet religiós
afecta molts àmbits de la vida de les persones (salut, benestar social, educació,
urbanisme, treball, justícia, etc)
1. Fomentarem les iniciatives adreçades al diàleg interreligiós, com per exemple
les endegades pel GTER (Grup de Treball Estable entre les Religions), un
model pioner de diàleg i treball conjunt, el qual, a més, ha fet convenis de
col·laboració amb diversos grups de diàleg interreligiós europeus. Al mateix
temps, també valorarem les xarxes laiques de diàleg interreligiós que hi ha a
Catalunya, l’activitat de les quals és imprescindible per assegurar la
convivència i la tolerància.
2. Treballarem per crear espais de trobada i de diàleg sobre els valors comuns de
compromís, solidaritat i cultura de la pau presents en cada una de les opcions
religioses, tenint present l’espiritualitat com element comú d’encontre.
3. Fomentarem la integració des de les pròpies comunitats religioses i lluitarem
contra aquelles pràctiques que sota el paraigua de la llibertat religiosa
atempten contra els drets de les persones, i especialment de les dones.
4. Establirem un diàleg permanent amb aquelles confessions i comunitats
religioses inscrites en el registre d’entitats religioses. Reconeixerem els
interlocutors significatius de cada confessió.
5. Defensarem els valors que promouen de manera positiva el fet religiós, així
com els drets humans, la igualtat de gènere i l’acceptació dels valors
democràtics, que són part intrínseca del patrimoni social, cultural i religiós.
6. Establirem relacions de cooperació amb les esglésies i confessions que
estiguin al servei dels drets de llibertat religiosa valorant especialment la seva
aportació social al bé comú del conjunt de la societat.
7. Treballarem juntament amb els Ajuntaments i els donarem suport en tot el que
possibiliti una bona i adequada gestió de la llibertat i diversitat religiosa.
8. Farem el seguiment de l’aplicació de la llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres
de culte i del seu reglament .
9. Farem conèixer i transmetrem els valors i tradicions de la nostra societat
catalana a les noves comunitats que conviuen a casa nostra, i seguirem de
molt a prop el seu encaix.
10. Impulsarem l’ús de la llengua catalana en totes les manifestacions de caire
religiós, així com en les publicacions de continguts propis.
11. Desenvoluparem les competències que ens atorga l’Estatut en matèria de
llibertat religiosa i els Acords amb les diferents confessions religioses.
12. L’àmbit dels Afers Religiosos, partint des d’una òptica transversal i
interdepertamental, farà una gestió adequada de la diversitat religiosa, i dins
les seves possibilitats, implementarà les polítiques en matèria religiosa que
permetin i facilitin amb dignitat l’exercici del culte, públic i privat, a Catalunya.

 

CIUTADANS

No hem trobat res al seu programa dels temes proposats

 

ERC

No hem trobat res al seu programa dels temes proposats, de fet no hem trobat el programa a la seva web

 

 

ICV-EIUA

 

Eix laïcitat. Per una societat laica
La laïcitat és indispensable per a una convivència ciutadana fonamentada en els
drets humans, en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte
democràtic per a totes i cadascuna de les opcions filosòfiques personals de
creença o de raó; alhora és la garantia d’un poder públic al servei de tota la
ciutadania i d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals i
comuns per a tota la població.
Si aquest ha estat sempre un principi irrenunciable, la seva consecució és ara una
urgència perquè a la societat catalana hi ha canvis que ens reclamen nous
plantejaments.
La involució de la societat espanyola i catalana dels darrers anys en el terreny de la
separació d’Església i Estat ha estat gravíssima. Les actuacions en l’àmbit de
l’educació, presència ostentosa de representants oficials de Govern estatal i autonòmic
en actes religiosos de tota mena: visites papals, beatificacions i festes patronals, o la
instauració de celebracions litúrgiques el Dia de les Esquadres, acompanyades de les
declaracions de la Conferència Episcopal no tan sols en terrenys morals, sinó també
en qüestions com la unitat d’Espanya, ens retornen al nacional catolicisme de la
dictadura franquista.
Alhora l’Església Catòlica continua gaudint de privilegis econòmics com l’exempció
d’impostos, la immoralitat de les immatriculacions, el finançament a través de la
declaració de la renda i el pagament dels professors de religió o dels concerts
educatius. I tot això en un moment en què la situació econòmica greu incideix i castiga
els més febles i augmenta la pobresa d’una gran part de la població, l’Església
renuncia a la lluita per a la justícia social i opta per incrementar la caritat
Propostes
913. Els drets socials per a tothom, amb especial cura dels més vulnerables:
persones aturades, homes i dones migrades amb situació irregular, pensionistes,
famílies monoparentals sense recursos suficients. Redistribuir la riquesa, no
augmentar la caritat.
914. La igualtat en el tractament de l’exercici de la llibertat de pensament i
creença, superant l’actual iniquitat entre les conviccions religioses (i de manera
privilegiada la confessió catòlica) i les d’altres tipus. Fora els privilegis de l’Església
Catòlica.
915. El dret dels menors a no ser adoctrinats en els centres de formació públics i
concertats. La religió fora de l’escola.
916. La revisió del règim tributari o de benefici fiscal de totes les entitats o
associacions no lucratives que hagin estat declarades d’interès públic. Que
l’Església Catòlica i les altres confessions religioses, les seves
organitzacions i centres de proselitisme, paguin l’IBI.
917. La prohibició de celebracions litúrgiques en actes oficials, la presència dels
símbols religiosos i l’assistència a actes confessionals dels representants
públics en l’exercici de les seves funcions. Que es faci efectiva la separació
d’Església i Estat.
918. I totes les altres qüestions que vetllin per la dignitat de les persones i l’exercici
del dret de llibertat de consciència en l’àmbit privat individual, i la utilització
respectuosa de l’espai públic per a les seves manifestacions col·lectives.
Que les creences religioses no condicionin la legislació ni en les accions dels
governs.
919. El Parlament i el Govern de Catalunya impulsaran la modificació dels
tractats, acords o lleis contràries a la laïcitat de l’Estat, a la convivència plural
en igualtat de drets i deures, i al respecte a totes les opcions de pensament i
consciència. Per una nova llei de llibertat de pensament i de consciència.
Derogació dels Acords de l’Estat Espanyol amb la Santa Seu.
920. Per aconseguir-ho, és necessària la concurrència de la societat catalana en el seu
conjunt: dels partits polítics, de les associacions, entitats i plataformes cíviques. És
per això que a ICV-EUiA ens sumem a la iniciativa de diverses entitats cíviques i
reclamem un Pacte Nacional que tingui com a eix fonamental la Laïcitat.
Perquè la laïcitat garanteix el coneixement científic, humanista i no doctrinari.
Perquè la laïcitat no propicia la ignorància del fet religiós, sinó que el contempla en una
formació humanística integral: història, pensament, art, ciència… La pluralitat no es pot
reduir a una multiconfessionalitat segregativa.
Perquè la laïcitat és garantia d’equitat entre totes les formes de pensament i creences.
Perquè la laïcitat garanteix poder viure amb coherència totes les opcions de vida i la
dignitat de les persones en el moment de la mort.
La laïcitat ha de ser el principi que regeixi la convivència ciutadana, que impulsi
la construcció d’un espai públic fonamentat en les drets humans, en els valors
de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i
cadascuna de les opcions filosòfiques i religioses personals.
La laïcitat no és únicament neutralitat religiosa de l’Estat. La laïcitat suposa ser
actiu/combatiu amb totes les creences o formes de pensament contràries a les lleis
democràticament aprovades. És una manera activa d’entendre la convivència pacífica
entre iguals.

Les 100 propostes d’ICV-EIUA

Laïcitat

89. Impuls d’un Pacte Nacional per la convivència democràtica que tingui com a eix fonamental la laïcitat

90. Que l’Església Catòlica i les altres confessions religioses i els seus centres de proselitisme paguin l’IBI.

Les 30 prioritats d’ICV-EIUA
28  Que l’Església Catòlica i les altres confessions religioses i els seus centres de proselitisme paguin l’IBI.

 

PP’C

No hem trobat res al seu programa dels temes proposats, de fet no hem trobat el programa a la seva web
SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA

No hem trobat res al seu programa dels temes proposats

 

PSC

No hem trobat res al seu programa dels temes proposats

Publicat el 9 Noviembre 2012 per Padc | Arxivat a Ateus