castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Terulia del dijous 29 de novembre 2012: DRETS INDIVIDULAS, DRETS COL·LECTIOS, DRETS DE LES COL·LECTIVITATS

La tertúlia va resultar interessant ja que com ens esperàvem va despertar passions. A mes a l’esser menys dels habituals va permetre xerrar mes a cada un i expressar les idees de forma mes amplia i concreta. Tot i això ens hagués agradat l’assistència de mes amigues i amics per sentir mes opinions.
En aquesta tertúlia s’ha produït per primer cop el “sorpasso” de gènere ja que hi van assistir mes dones que homes, bona senyal i ens alegrem.

->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->

ATENCIÓ: EL LOCAL DE LA TERTÚLIA SERÀ “LA PORXADA”, AL CARRER SANT ANTONI M. CLARET, 12, A UNS 70 METRES DE L’ESTRUCH QUE ELS DIJOUS ROMÀN TANCAT.

Amics i amigues de la tertúlia dels ateus i lliurepensadors:

El dijous, 29 de novembre, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

Un cop acabades les eleccions del “dret a decidir” podem parlar d’un tema que no ens hem plantejat fins ara, encara que ha sortit indirectament en alguna tertúlia o en converses personals. Segurament serà conflictiu, però esperem que en puguem parlar amb el criteri habitual, el nacionalisme, la independència, el sobiranisme, el federalisme, tots ells relacionats amb el que volem parlar: Drets individuals, drets col·lectius, drets de les col·lectivitats. Son tots aquests drets iguals?, corresponen als mateixos àmbits intel·lectuals?, quins son fills de la Il·lustració?

ATENCIÓN: EL LOCAL DE LA TERTULIA SERÁ “LA PORXADA” EN LA CALLE SAN ANTONIO M. CLARET, 12, A UNOS 70 METROS DEL ESTRUCH QUE LOS JUEVES PERMANECE CERRADO

El jueves, 29 de noviembre, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.

Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

Una vez acabadas las elecciones del “derecho a decidir” podemos hablar de un tema que no nos hemos planteado hasta ahora, aunque ha salido indirectamente en alguna tertulia o en conversaciones personales. Seguramente será conflictivo, pero esperamos que podamos hablar con el criterio habitual, el nacionalismo, la independencia, el soberanismo, el federalismo, todos ellos relacionados con lo que queremos hablar: Derechos individuales, derechos colectivos, derechos de las colectividades . Son todos estos derechos iguales?, Corresponden a los mismos ámbitos intelectuales?, cuáles son hijos de la Ilustración?

Publicat el 26 Noviembre 2012 per Padc | Arxivat a Ateus, Tertulias