castellano


Certificat Apostasia




apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia






Codi etic






Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia sobre la mort (01-02-2008)

“La mort”

A la tertúlia sobre la mort ens vàrem trobar una dotzena de socis i amics i desprès de la lectura d’un breu article de l’actriu de Costa Rica Ana Istarú “Ser ateo y ver la muerte” començà el debat en el que es van esmicolar qüestions força interessants com la inseparabilitat del binomi vida/ mort.

No es pot concebre la mort sense la vida, això tothom ho entén, però cal saber que no es pot entendre la vida sense la mort, no te sentit la immortalitat, si ets viu i no et pots morir quin interès te la vida? Perquè t’has d’alimentar, d’esforçar-te en fer res si res no canviarà? Una frase recollida en un foro “Tots volem la vida eterna, però tots ens angoixem perquè no sabem que fer un diumenge a la tarda”.

La por a la mort es un desfici per molts humans, encara que només vivim la mort dels demés i no la nostra, no ens adonem que la mort en si no pot ser temuda, només si t’han fet creure que el desprès es pitjor. Sí es humà témer a l’agonia, període, normalment molt curt de la vida, que actualment hem fet desaparèixer de les nostre vides, seguida d’una exhumació asèptica, o una incineració invisible. Potser caldria recuperar les agonies amb acompanyament de parents i amics i els ritus alegres de comiat.

Els ritus de traspàs van polaritzar una bona estona de la tertúlia. En l’avinentesa que no es un tema fàcil de resoldre, caldrà abordar-lo aviat amb fermesa, una primera aproximació es el llibre “Propostes per una litúrgia funerària laica” editat per Curbet CCG Edicions.

La satisfacció va ésser general, tant per el nombre d’assistents com per la qualitat del debat, cal agrair les aportacions dels nous participants que amb nous punts de vista enriquiren extraordinàriament les idees.

La propera tertúlia serà el 7 de març, vigília del dia internacional de la dona, parlarem de “La dona i les opcions de conciència”

(castellano)

Tertulia sobre la muerte

A la tertulia sobre la muerte nos encontramos una docena de socios y amigos. Después de la lectura de un breve artículo de la actriz de Costa Rica Ana Istarú “Ser ateo y ver la muerte” empezó el debate en el que se desmenuzaron cuestiones bastante interesantes como la inseparabilidad del binomio vida/ muerte.

No se puede concebir la muerte sin la vida, todo el mundo entiende esta frase, pero hay que saber que no se puede entender la vida sin la muerte, no tiene sentido la inmortalidad, ¿si estás vivo y no te puedes morir qué interés tiene la vida? ¿Porque te tienes que alimentar, esforzarte por hacer algo si nada cambiará? Una frase recogida en Cyberateos: “Todos queremos la vida eterna, pero todos nos angustiamos porque no sabemos que hacer un domingo por la tarde”.

El miedo a la muerte es una desazón para muchos humanos, aunque sólo vivimos la muerte de los demás y no la nuestra, no nos damos cuenta de que la muerte en sí no puede ser temida, sólo si te han hecho creer que el después es peor. Es humano temer a la agonía, periodo normalmente muy corto de la vida, que actualmente hemos hecho desaparecer de las nuestras, seguida de una exhumación aséptica, o de una invisible incineración. Quizás habría que recuperar las agonías con acompañamiento de parientes y amigos y los ritos alegres de despedida

Los ritos de traspaso polarizaron un buen rato de la tertulia. En la bien entendido que no se un tema fácil de resolver, habrá que abordarlo pronto con firmeza, una primera aproximación es el libro “Propuestas para una liturgia funeraria laica” editado por Curbet CCG Ediciones, en catalán.

La satisfacción fue general, tanto por el número de asistentes como por la calidad del debate, hay que agradecer las aportaciones de los nuevos participantes que con nuevos puntos de vista enriquecieron extraordinariamente las ideas.

La próxima tertulia será el 7 de marzo, víspera del día internacional de la mujer, hablaremos de “La mujer y las opciones de conciencia”

Publicat el 2 Febrero 2008 per Padc | Arxivat a Ateus, Tertulias