castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


La Lliga per la Laïcitat davant l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans

L’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans representa una oportunitat de treballar per la construcció d’una societat laica i lliure, en la qual puguin sentir-se còmodes totes les creences i cosmovisions particulars que siguin compatibles amb els valors comuns de convivència democràtica.Els centres educatius, així com la resta de la societat, han de proveir aquest espai comú en què tinguin cabuda, doncs, la diversitat de valors i creences compatibles amb els valors socials i de convivència acceptats democràticament. Valors i creences que, d’aquesta manera, han d’acceptar que les seves pràctiques privades no poden contradir els drets i capacitats de cap persona, sigui quina sigui la seva condició personal o social, i s’han de sotmetre, en l’espai públic, al codi democràtic convivencial comú.

L’assignatura d’Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans ha d’assegurar i garantir, doncs, una ètica de respecte igualitari per a tots i cadascun dels individus i per als seus drets a la llibertat de consciència.

En aquest sentit és fonamental que aquest espai comú sigui laic, és a dir, que proveeixi oportunitats perquè, des de les diferents òptiques i perspectives parcials, es pugui anar construint aquest espai comú de convivència a tota la nostra societat.

Publicat el 6 Febrero 2008 per Padc | Arxivat a Ateus, Novedades