castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


REUNIÓ ANUAL D’ATEUS DE CATALUNYA

 

Logo Ateus de Catalunya

Barcelona, 8 de febrer de 2008

Benvolgut/da soci/a:

El proper dijous 21 de febrer, a les 19 hores, es farà la reunió anual de l’associació al local social, c/ Daoíz i Velarde 30, al barri de Sants de Barcelona. Les línies de metro més properes són la línia 1, i la 5, parada “Plaça de Sants”.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2007.

3.- Breu explicació de les darreres activitats i dels projectes de futur.

4.- Avenços en la constitució de la federació “Unión de Ateos y Librepensadores”.

5.- Renovació, ratificació o ampliació de la Junta.

6.- Torn obert de paraules.

Està previst que la reunió duri aproximadament una hora i mitja. A la fi de la reunió, aquells qui ho desitgin, anirem a sopar a un restaurant proper per tal d’intercanviar opinions de manera informal, i afavorir la relació entre els socis.

Per tal de fer la reserva corresponen, recomanem a tots aquells que vulguin anar al sopar que ho comuniquin amb antelació per correu electrònic a info@ateus.org, o bé al telèfon de l’associació: 696.505.636, abans del dia 20 de febrer a les 17 hores.

Una salutació fraternal,

Albert Riba,

President d’Ateus de Catalunya

ATEUS DE CATALUNYA

Apartado de correos 13.112
08080 Barcelona
Tel. 696.505.636
www.ateus.org
info@ateus.org

 

Associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 16.480, Secció primera del Registre de Barcelona.

Logo Ateus de Catalunya

Barcelona, 8 de febrero de 2008

Apreciado/a socio/a:

El próximo jueves 21 de febrero, a las 19 horas, se celebrará la reunión anual de la asociación en el local social, c/ Daoíz y Velarde 30, en el barrio de Sants de Barcelona. Las línias de metro más cercanas son la línea 1, y la 5, estación “Plaça de Sants”.

El orden del día es el siguiente:

1.- Aprovación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2.- Aprovación, si procede, de las cuentas del año 2007.

3.- Breve explicación de las últimas actividades y de los proyectos previstos.

4.- Avances en la constitución de la federación “Unión de Ateos y Librepensadores”.

5.- Renovación, ratificación o ampliación de la Junta.

6.- Turno abierto de intervenciones.

Está previsto que la reunión dure aproximadamente una hora y media. Al final de la misma, aquellos que lo deseen, iremos a cenar juntos a un restaurante cercano para intercambiar opiniones de manera informal, y favorecer la relació entre los socios.

Para poder efectuar la reserva correspondiente, agradeceremos a todos aquellos que quieran ir a la cena que lo comuniquen con antelación por correo electrónico a info@ateus.org, o bien al teléfono de la asociación: 696.505.636, antes del día 20 de febrero a las 17 horas.

Un fraternal saludo,

Albert Riba,

President d’Ateus de Catalunya

ATEUS DE CATALUNYA

Apartado de correos 13.112
08080 Barcelona
Tel. 696.505.636
www.ateus.org
info@ateus.org

 

Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de asociaciones de la Generalitat de Catalunya, con el número 16.480, Sección primera del Registro de Barcelona.

Publicat el 13 Febrero 2008 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus, Novedades