castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


TERTULIA: AVANCEM EN LA LAÏCITAT

El proper dilluns 28 de novembre, ens trobarem a la sala soterrani del Bar El Paraigua, C/. Pas de l´Ensenyança, 2 08002 Barcelona, al costat de la Pl. Sant Miquel, de 19 a 21 hores. Recuperarem la costum de xerrar amb un cafè o una cervesa al davant, amb tranquil·litat i efectivitat.

L’objectiu de la trobada es, amb el document elaborat en el debat del 18 d’octubre a la Casa Golferichs, començar a fixar propostes d’objectius, continguts específics, prioritats i formes de treball, per tal d’iniciar una ronda de trobades amb la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Associació Catalunya Laica, on iniciem el proces per tal de modificar la realitat de la laïcitat en la tasca habitual de l’Ajuntament de BCN, i els d’altres poblacions, els Consells Comarcals ,les Diputacions i la Generalitat de Catalunya.

Donat que es un objectiu ambiciós es prou important per que tots/es participeu amb les vostres opinions i col·laboracions.

Esborrany de Resum del Debat fet a Casa Golferichs el dia 18 d’octubre de 2016 amb el títol “ES BARCELONA UNA CIUTAT LAICA?”, aquest document està obert a qualsevol afegitó, modificació o eliminació.

PROPOSTES LAÏCITAT BCN, I CATALUNYA

Igualtat de drets:
• Combatre la islamofòbia i altres fòbies
• Instaurar un marc legal per a les celebracions cíviques

Propietats de les religions:
• Definir local de culte fer cens i aclarir cada propietat
• Pagament IBI control i exigència radical
• S’han immatriculat propietats últimament (10 últims anys) revisar si hi ha hagut apropiacions il·legítimes
• Comprovar permisos d’obres
• Comprovar si paga IVA de les entrades en seus locals, Sag. Família, Catedral, etc.
• Tot i que la DGAR té un protocol sobre locals de culte, cal revisar especialment el tema de les mesquites. La Llei del Parlament també cal revisar-la.

Memòria Històrica:
• Posar el nom d’un carrer a Francesc Sunyer i Capdevila, alcalde de BCN (1868-1869) i diputat a la I República
• Posar un nom, i si escau, un monument, a Gaietà Ripoll últim assassinat per la Inquisició en el món

Subvencions:
• Com es dedica a subvencionar les religions i per quins conceptes:
• Si es subvenciona la reparació d’edificis la propietat ha de variar cap a la propietat pública en proporció de la despesa amb el valor total
• Les reparacions són sobre propietats o sobre lloguers?
• Hi ha justificacions sotmeses a transparència?
o Exemples de l’últim any: Parròquia Sant Miquel del Port “Sostre” 8.600 €
o Salesians Sant Jordi “Projecte socioeducatiu” 217000 + 19.600 €
o Centre Catòlic de Gràcia “Activitats culturals i participatives” 13.000 €
o Lluïsos de Gràcia “Activitats culturals i participatives” 26.000 €
o Exemples de la convocatòria de maig de 2015 possibles motius: ventilació i condicionament d’aire
o Espais d’arranjament i magatzem material
o Condicionament accessos i vestíbuls (Ja hi ha un apartat de Millora accessibilitat, Altres ???)
• Subvencionar entitats que defensin la laïcitat.
• Posar la laïcitat com a condició per a determinades subvencions.
• Analitzar acuradament el tema de les subvencions, límits, condicions i causes que poden generar l’atorgament, etc.
• I atès que resolen des de diversos organismes i dins d’ells des de diverses seccions, caldria fer un recull transparent i un registre unificat, de manera que se sabés quina és la quantitat total que cada administració dóna a les opcions de consciència, a què es dóna, quines quantitats i per quines raons degudament especificades.
• En funció de la quantitat total disponible veure revisar màxims

Educació i Formació:
• Deixar de desviar places de la pública a la privada
• Preparar una oferta de curs per a adolescents impartir els Instituts de BCN, sobre laïcitat
• Participar en les escoles de formació dels funcionaris de les administracions amb seu a BCN sobre laïcitat
• Participar en les escoles de formació dels partits polítics per exposar la laïcitat i les dificultats per progressar en el tema.
• Valors, defensa dels valors de la Revolució Francesa, els valors republicans i de les declaracions internacionals de drets.

Organismes específics OAR i DGAR
• Diversificar la procedència dels directius
• Posar noms relacionats amb la llibertat de consciència (la llibertat religiosa només és una part)
• Unificar amb les oficines dedicades a la col·laboració amb les associacions de caràcter general, OAR amb Torre Jussana i DGAR al departament de Justícia Al final podem plantejar-nos la necessitat de l’existència de l’OAR
• Al web de l’OAR figura una llista de religions, però no d’organitzacions d’altres opcions de consciència. Aprofitant que són aquí veure si cal posar en un apartat especial aquelles organitzacions que treballen per la laïcitat encara que no siguin opcions de consciència.

Diccionari:
• Fer gestions a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans per millorar les definicions de Laic, Laïcitat i laïcisme en el Diccionari General de la Llengua Catalana que actualment estan molt més esbiaixades cap a posicions de part interessada, en aquest cas l’església catòlica, dels que figuren en altres idiomes.

Laïcitat:
• Revisió de les festes i calendaris
• Estudiar i intervenir en el tema de la relació entre els islamistes i la Constitució, impulsant els valors de la Ilustració
• Impulsar, novament, la creació d’una Comissió d’Estudi de la Laïcitat al Parlament de Catalunya, i dotar-la de contingut.

Sectes:
Hi ha un problema amb el tema de les sectes, i amb les actituds de les religions cap a la democràcia, l’homofòbia, la sexofòbia, la misogínia, discriminació per altres raons, secretisme, apropiació de béns (per cessió voluntària (?) O per incapacitat dels propietaris, (herències manipulades, etc.) etc. Què hem de fer? tractar-los com si res? ¿En cas de dubte ignorar-les? Denunciar els casos sospitosos (Articles de premsa sobre els testimonis de Jehovà) Cal fer un protocol?

Qüestió final:
Reciclar el treball ja realitzat, fa uns anys, per la Lliga per la Laïcitat de Catalunya amb les “64 reflexions i propostes” en referència als aspectes locals i de la Generalitat

Publicat el 27 Noviembre 2016 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus, Novedades