castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


COMPAREXENÇA D’ATEUS DE CATALUNYA AL PARLAMENT

EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT DONARAN L’OPINIÓ DE L’ASSOCIACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE LLEI RELATIU ALS CENTRES DE CULTE O DE REUNIÓ AMB FINS RELIGIOSOS, DAVANT LA COMISSIÓ D’AFFERS INSTITUCIONALS. 

El dimecres 15 d’octubre d’enguany, i a proposta de diversos grups parlamentaris,  Albert Riba i Joan Carles Marset trametran les  propostes de millora que Ateus de Catalunya considera necessàries al projecte de llei. Podeu llegir un resum de la intervenció prevista: 

Comentaris d’Ateus de Catalunya a l’Avantprojecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos. 

A nivell general es podria discutir si és necessari un tractament específic sobre els centres de culte i de reunió amb finalitats religioses de concurrència pública diferenciat de l’existent per als espais de concurrència pública destinats a altres finalitats. També sobta que no s’incloguin els locals de reunió d’associacions no  religioses, si tenen com a fita fonamental la difusió d’una cosmovisió racionalista, tal com ateus, agnòstics, etc. 

A l’article 2 punts 1 i 2 sembla haver-hi una contradicció, doncs mentre l’1 diu que “…la llei present regula determinats actes (…), la utilització esporàdica dels espais de titularitat pública…”, el segon paràgraf del 2 diu que “queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei els llocs de culte o de reunió amb fins religiosos ubicats en (…), o els situats en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats principals.” 

Article 3. Els edificis i locals destinats a formació religiosa no haurien d’estar inclosos en aquesta llei, haurien d’estar sotmesos a la llei que reguli els edificis i locals de caràcter educatiu, ja que no són centres de culte ni de reunió amb finalitat religiosa. No és el mateix estudiar una religió que efectuar cerimònies o rituals propis d’aquella religió.(Aquest punt ja està recollit al projecte) 

Article 7. Succeeix el mateix que comentàvem a l’article 1 ja que l’ús esporàdic d’espais de titularitat pública quedaria exclòs segons 2.2. 

Aniria bé separar l’article en 2 paràgrafs i al final del segon afegir-hi “d’acord amb el paràgraf anterior”. 

Publicat el 13 Octubre 2008 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus, Novedades