castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


ASSEMBLEA GENERAL 2020

El proper dijous 15 d’octubre d’enguany estàs convocat/da a l’Assemblea General Anual. Donades les circumstàncies actuals de la societat i de l’associació es necessària la participació del màxim de socis possible, a les 18.45 h del vespre, es celebrarà de forma mixta, després ho explicarem, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. (Veure nota)
2. Revisió i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2019. (Veure nota)
3. Actuacions realitzades durant el 2019. (Veure nota)
4. Pressupost i quotes pel 2020 A rel de les dificultats que ens ha donat Caixa Bank, on tenim actualment el compte corrent, es planteja transferir els diners a una altre entitat financera.
5. Propostes d’activitats i dinàmica de l’associació:

5.1.- Acció externa

5.2.-Formació i Cultura

5.3.- Relacions institucionals

5.4.- Comunicació

6.Elecció de president i vicepresident. Constitució de la nova Junta.
7.
Proposta de modificació dels estatuts, només debat, sobre la inclusió de les figures del soci d’honor i del col·laborador econòmic. En cas de estar-hi d’acord cal convocar una Assemblea Extraordinària.

8.Altres temes a debat a petició dels assistents.

Nota: La documentació està a disposició dels socis a http://ateus.org/?page_id=1930 , aquesta pàgina està protegida amb la contrasenya, els socis han rebut la contrasenya per mail. S’admet la presència de simpatitzants, amb veu però sense dret a vot.

D’acord amb els estatuts farem l’elecció dels nous President i Vicepresident. Si algú vol presentar la seva candidatura, que ho comuniqui el més aviat possible.

Farem la trobada amb un format mixt, els que no puguin disposar de mitjans informàtics per participar podran anar al local social, carrer Daoiz i Velarde, número 30 Barcelona (Barri de Sants) on disposarem d’un portàtil comunitari que podrem usar tots els presents, es demana que en la mesura del possible s’entri a la vídeo assemblea per mitjans informàtics. O a través de PC tipus torre, cal disposar de càmera, micròfon i altaveus. Els ordinadors portàtils, les tauletes i els telèfons mòbils ja els porten d’origen.

Cal tenir llum suficient, no molt potent, però que il·lumini la cara.

Per entrar a la conversa, només caldrà clicar aquest enllaç al navegador, a la data i hora esmentades:
https://meet.jit.si/ateuscat

Si algú no pot arribar a l’hora es podrà incorporar mes tard sense problemes.

Un cop dins la vídeo assemblea, accedint a la part inferior de la pantalla podeu activar/desactivar el micròfon i la càmera, o sortir, clicant la tecla corresponent, també participar per xat. Si al lloc des d’on connecteu hi ha soroll, música, etc cal desconnectar el micro fins que es parli.

En aquest tipus de trobades cal observar estrictament algunes normes:

Cal posar el nom per entrar, si es molt comú poseu la inicial del cognom.

Les intervencions seran, segons el nombre de participants i el nombre d’intervencions, d’entre 3 i 5 minuts màxim.

Caldrà forçosament demanar torn de paraula aixecant la mà, o clicant a la ma que hi ha a la part inferior esquerra de la pantalla, es donaran per ordre de petició per el moderador i seran respectades inexcusablement.

Si algú es salta el torn o s’allarga més del temps establert, el moderador el farà un advertiment. En cas d’allargar-se inútilment un debat es tancarà el torn de paraules.

Recordeu que qualsevol soci o simpatitzant pot assistir, les vostres opinions i propostes son MOLT importants, els que visquin fora de Barcelona tenen la oportunitat de participar!! per això els demano personalment que facin l’esforç

Publicat el 9 Octubre 2020 per Padc | Arxivat a Ateus