castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


TERTÚLIA DEL DIA 5 DE FEBRER: EL MATERIALISME

 El pròxim dia 5 de febrer, i en el lloc on s’han efectuat habitualment(Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, de Barcelona, a l’alçada d’Antoni Maria Claret ) , a les 7h en punt  farem la tertúlia. Lògicament esperem que sigui del gust de tots els assistents i comptem amb una àmplia assistència.

El tema que abordarem es “El Materialisme”

El terme materialisme designa una disposició d’esperit que consisteix a servir-se de la realitat tangible o “matèria” com a base del saber i el coneixement i, per extensió, d’una visió de la vida.

El terme va ser inventat per Leibniz el 1702 i és reivindicat per primera vegada per La Mettrie cap al 1748. Tanmateix, des d’un punt de vista retrospectiu, els primers materialistes van ser alguns filòsofs de l’Antiguitat: Heràclit, Demòcrit, Leucip, Diògenes d’Apolònia, Epicur i Lucreci.

La tertulies dels ateus

El materialisme és una hipòtesi de treball, un postulat de funcionament per a la constitució del saber, que defensa que qualsevol coneixença vàlida només es constitueix a partir de l’observació o de l’experimentació de la realitat material. Així, el materialisme proposa dos fonaments per a la constitució del saber:

**********************************************************************************************************************************

 El próximo 5 de febrero, y en el lugar donde las hacemos nabitualmente (Cafè Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, de Barcelona, a la altura de Antoni Maria Claret ) , a les 7h en punto  haremos la tertúlia. Lógicamente esperemos que sea del gusto de todos los asistentes, contamos con una ámplia asistencia.

El tema que abordaremos es “El Materialismo”

El termino materialismo designa una disposición de esperitu que consiste a en servirse de la realidad tangible o “materia” como base del saber y el conocimiento y, por extensión, de una visión de la vida.El termino fue inventado por Leibniz en 1702 y es reivindicado por La Mettrie hacia 1748. Asimismo, desde un punto de vista retrospectiovo, los primeros materialistas fueron algunos filosofos de la antigüedad: Heráclito, Demócrito, Leucipio, Diógenes de Apolonia, Epicuro y Lucrecio.

El materialismo es una hipótesis de trabajo, un postulado de funcionamiento para la constitución del saber, que defiende que cualquier conocimiento válido sólo se constituye a partir de la observación o de la experimentación de la realidad material. Así, el materialismo propone dos fundamentos para la constitución del saber: 

  • Hace falta tratar de explicar los fenómenos con el mínimo de hipótesis exteriores posible, y reducir la opción de dar explicaciones a los fenómenos que tienen el origen en la materia; por ejemplo, la conciencia sería un fenómeno que tiene su origen en el funcionamiento del cerebro humano. Se denomina “teoría” a las explicaciones propuestas cuando exponen un marco y unos conceptos que explican los fenómenos.
  • Toda hipótesis explicativa formulada, o teoría, debe ser verificada y validada por confrontación con la observación o la experiencia.

Publicat el 1 Febrero 2010 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus, Tertulias