castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Memòria 2009 d’Ateus de Catalunya

A continuació, mostrem l’índex i el primer punt de la Memòria 2009 d’Ateus de Catalunya. Pots consultar el document sencer, en format PDF, a travès d’aquest enllaç.

ÍNDEX
1. Presentació
2. Relacions amb altres organitzacions
3. Activitats pròpies 2009
4. Activitats amb participació d’Ateus de Catalunya 2009
5. Activitats de les que Ateus de Catalunya ha donat informació.
6. Presencia als mitjans
7. Comptes Ateus de Catalunya
8. Inventari de bens materials i immaterials
9. El Bus ateu
10. Comptes bus ateu
11. Consideracions finals

Presentació
L’any 2009 ha estat un gran any per Ateus de Catalunya, es compleixen 15 de la seva fundació i juntament amb la UAL hem posat en marxa l’autobús ateu que ha estat un gran esdeveniment social a Catalunya i a tot Espanya, i ha estat, a mes, una prova de resistència per l’associació.

Donat l’esforç esmerçat en l’autobús ateu, no hem fet una celebració adient del quinzè aniversari, guardarem les ganes per mes endavant.

Som conscients de la, encara, important debilitat organitzativa que patim ja que no hem estat capaços de estabilitzar una junta amplia i tampoc hem pogut procedir a la substitució del President, que es precís afrontar definitivament.

Actualment Albert Riba compagina les presidències d’Ateus i de la UAL, càrrecs que per la seva entitat, i la feina que porten, podem considerar incompatibles.

Entre els lliurepensadors hi ha una idea esbiaixada de la realitat, el fet de agafar un compromís organitzatiu no limita la llibertat de pensament, sembla que tenim una certa recança a agafar responsabilitats concretes, fins i tot n’hi ha molts que creuen que associar-se es perdre un grau de llibertat, sense adonar-se que l’existència d’organitzacions fortes i amb implantació es l’única oportunitat de conservar i ampliar les parcel·les de llibertat.

Es en aquesta línia que aviat endegarem una campanya perquè els simpatitzants facin un pas endavant i sol·licitin d’ingrés com a socis, el que permetrà ampliar la nostra base i a mes disposar de mes recursos per les accions que ens esperen.

Alguns apartats d’aquesta memòria estan redactats en castellà, be perquè en l’original era així, be perquè es comparteix amb la Memòria de la UAL i aquella es en castellà.

——

Baixa el document sencer “Memòria 2009 d’Ateus de Catalunya” (format PDF).

Publicat el 6 Mayo 2010 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus