castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia dels ateus, divendres 1 d’octubre: “El Vaticà: un estat?”

Aquest divendres, 1 d’octubre, puntualment a les 19,00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al local: Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret )  . Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o a algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers per accedir al “Cafè Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

El tema que abordarem es “El Vaticà: un estat?”:

El Vaticà, oficialment Estat de la Ciutat del Vaticà, és una ciutat-estat que està enclavada en el territori de Roma, a la península Itàlica. Té una extensió de 0,439 km ² (44 hectàrees) i una població d’aproximadament 900 habitants, pel que resulta un híbrid de ciutat elevada al rang d’Estat independent. És tan petit que només la Basílica de Sant Pere és un 7% de la superfície, la basílica i la plaça de Sant Pere ocupen un 20% del territori, cosa que el converteix en el territori independent més urbanitzat del món. La Ciutat del Vaticà va començar la seva existència el 1929 després de la signatura dels Pactes de Laterà celebrats entre la Santa Seu i el llavors Regne d’Itàlia, regit per Musolini, que el 1870 havia conquerit els Estats Pontificis.

La Ciutat del Vaticà hi ha la Santa Seu, màxima institució del catolicisme romà. Encara que els dos noms «Ciutat del Vaticà” i “Santa Seu» s’utilitzen sovint com si fossin equivalents, el primer es refereix a la Ciutat i al seu territori, mentre que el segon es refereix a la institució que dirigeix l’Església i que té personalitat jurídica pròpia (com a subjecte de dret internacional). En rigor, és la Santa Seu, i no l’Estat del Vaticà, qui manté relacions diplomàtiques amb els altres països del món. D’altra banda, el Vaticà és qui dóna el suport temporal i sobirà (substrat territorial) per a l’activitat de la Santa Seu.
La màxima autoritat del Vaticà i Cap d’Estat del mateix és el Summe Pontífex, pel que es pot considerar l’única teocràcia d’Europa, tot i que el Papa delega les funcions de govern en el secretari d’Estat.

Este viernes, 1 de octubre, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el local: Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.

Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

El tema que abordaremos es “El Vaticano: ¿un estado?”.

El Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano, es una ciudad-estado que está enclavada en el territorio de Roma, en la península Itálica. Tiene una extensión de 0,439 km² (44 hectáreas) y una población de aproximadamente 900 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de Estado independiente. Es tan pequeño que sólo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie; la basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los Estados Papales.

La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución del catolicismo romano. Aunque los dos nombres «Ciudad del Vaticano» y «Santa Sede» se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la Ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia (como sujeto de Derecho internacional). En rigor, es la Santa Sede, y no el Estado del Vaticano, la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano (sustrato territorial) para la actividad de la Santa Sede.

La máxima autoridad del Vaticano y Jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa, aun cuando el Papa delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado.

Publicat el 27 Septiembre 2010 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus, Tertulias