castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia del 1 d’abril de 2011: MUSULMANIA

El divendres, 1 d’abril, puntualment a les 19,00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailén, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret ) . Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o a algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.
Els mitjans de transport públic més propers per accedir al “Cafè Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

El tema que abordarem serà: Musulmania

La religió musulmana neix a l’Arabia l’any 622 amb el profeta Mahoma, com a nova religió, encara que es reconeixia com a continuació, purificació i tornada als orígens de la religió jueva amb incorporacions cristianes, fins aleshores els àrabs eren  politeistes i fetitxistes.

Característiques:
• S’adora una pedra negra (Kaaba) protegida amb un mantell negre que es troba a la Meca.
• Ala és el seu únic Déu.
• Tot fidel ha d’anar un cop a la vida a la Meca i donar tres voltes al voltant de la pedra sagrada.
• El seu llibre sagrat és l’Alcorà
• Cada dia s’han de fer ablucions
• S’han de donar reverències mirant cap a la Meca.
• L’almoina és obligatòria.
• El dejuni també és obligatori.
• El bon musulmà ha d’abstenir de beure begudes alcohòliques i carn de porc.
• El creient ha de ser circumcidat.
• No pot tenir més de quatre dones.
• No pot adorar cap imatge o objecte.
• Cada persona en néixer ja té el seu destí imprès (Kismet) i res es pot fer per modificar-lo.
• El destí de l’home en la vida és el de treballar, fer el bé, patir i esperar la seva mort.
• Tot musulmà ha de lluitar en la guerra santa defensant la mitja lluna.
• El que mor lliure de culpa (o mor lluitant) tindrà com a premi l’Edèn, un paradís sensual, amb rius de saboroses àpats (ambrosia) i belles hurís que només atenen els nostres comandes.
• Els condemnats romandran en desert de soledat, amb grans vents que aixecarà sorra i no deixarà beure ni menjar.

Avui el fenomen de la immigració als nostres països i la realitat als països de tradició musulmana ens fa pensar en la necessitat d’una il·lustració i de la recuperació del mon clàssic musulmà (fins al segle XVI). Per altra banda podem preguntar-nos per el paper que la religió te en les actuals revoltes als països musulmans del Magrib i del orient proper .

Finalment el debat sobre el racisme que afecta a la nostra societat no ens pot deixar en silenci, cal una opinió per part del racionalisme.

El viernes, 1 de abril, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el  Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

El tema que abordaremos será: Musulmanía
La religión musulmana nace  en Arabia el año 622 con el profeta Mahoma, como nueva religión, aunque se reconoce como continuación, purificación y vuelta a los orígenes de la religión judía con incorporaciones cristianas, hasta entonces los árabes eran politeístas y fetichistas .

Características:
• adora una piedra negra (Kaaba) protegida con un manto negro que se encuentra en la Meca.
• Ala es su único Dios.
• Todo fiel debe ir una vez en la vida en la Meca y dar tres vueltas alrededor de la piedra sagrada.
• Su libro sagrado es el Corán
• Cada día se realizarán abluciones
• Se han de dar reverencias mirando hacia la Meca.
• La limosna es obligatoria.
• El ayuno también es obligatorio.
• El buen musulmán debe abstenerse de beber bebidas alcohólicas y carne de cerdo.
• El creyente debe ser circuncidado.
• No puede tener más de cuatro mujeres.
• No puede adorar ninguna imagen u objeto.
• Cada persona al nacer ya tiene su destino impreso (Kismet) y nada se puede hacer para modificarlo.
• El destino del hombre en la vida es el de trabajar, hacer el bien, sufrir y esperar su muerte.
• Todo musulmán debe luchar en la guerra santa defendiendo la media luna.
• El que muere libre de culpa (o muere luchando) tendrá como premio el Edén, un paraíso sensual, con ríos de sabrosas comidas (ambrosía) y hermosas huríes que sólo atienden nuestros pedidos.
• Los condenados permanecerán en desierto de soledad, con grandes vientos que levantará arena y no dejará beber ni comer.

Hoy el fenómeno de la inmigración en nuestros países y la realidad en los países de tradición musulmana nos hace pensar en la necesidad de una ilustración y de la recuperación del mundo clásico musulmán (hasta el siglo XVI). Por otra parte podemos preguntarnos por el papel que la religión tiene en las actuales revueltas en los países musulmanes del Magreb y del Oriente próximo.

Finalmente el debate sobre el racismo que afecta a nuestra sociedad no puede dejar en silencio, es necesario tener una opinión por parte del racionalismo.

Publicat el 28 Marzo 2011 per Padc | Arxivat a Arxiu, Ateus, Tertulias