castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia del 6 de maig de 2011

El divendres, 6 de maig, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.
Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

El tema que abordarem és: “El significat polític i ideològic de les santificacions i les beatificacions, en el si de l’església catòlica i les hipotètiques dissidències internes”.

L’anterior papa Joan Pau II (Wojtyla), durant el seu pontificat, canonitzar 428 i beatificar 1338 (PÚBLIC del dissabte 30 de maig de 2011), davant l’altíssima fabricació de sants i beats, caldria preguntar-se, quines són les raons, explícites i implícites de tipus polític i ideològic.

Tots sabem l’íntima relació que en la història d’Espanya, i d’altres països, s’ha donat entre “La creu i la Corona” (veure el llibre de Gonzalo Puente Ojea). El mutu suport entre el poder polític i el poder religiós, és un fet conegut de tots, mai ha deixat d’existir, encara que al llarg de la història, s’ha institucionalitzat de formes molt diferents. Totes les religions, la història ens els confirma fins a la sacietat, s’han consolidat a través de les seves aliances amb els poders polítics del moment. Les dissidències internes, quan n’hi ha hagut, han estat eliminades físicament i ideològicament (Veure l’extensa obra de Karlheinz Desechner “Història criminal del cristianisme”). Podem preguntar-nos com des de les nostres posicions d’ateus, agnòstics, lliurepensadors, etc., hem de respondre a l’ofensiva ideològica de la ultra reaccionaria església catòlica en l’Espanya actual. Quin paper juga en aquesta ofensiva, els símbols i l’ús cultural dels mateixos.

El viernes, 6 de mayo, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el  Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

El tema que abordaremos es:

“El significado político e ideológico de las santificaciones y de las beatificaciones, en el seno de la iglesia católica y las hipotéticas desidéncias internas“.

El anterior papa  Juan Pablo II  ( Wojtyla ), durante su pontificado, canonizo a 428 y beatifico a 1338 ( PÚBLICO  del sábado 30 de mayo de 2011 ), ante la altísima fabricación de santos y beatos, cabría preguntarse, cuales son las razones, explicitas e implicitas de tipo político  e  ideológico.

Todos sabemos la íntima relación que en la historia de España, y de otros países, se ha dado entre ” La cruz y la Corona” ( ver el libro de Gonzalo Puente Ojea ). El mútuo   apoyo entre el poder político y el poder religioso, es un hecho conocido  de todos, jamas a dejado de existir, aunque a lo largo de la historia, se ha institucionalizado de formas muy diferentes. Todas las religiones, la história nos los confirma hasta la saciedad, se han consolidado a través de sus alianzas con los poderes políticos del momento.  Las desidencias internas, cuando han existido, han sido eliminadas fisicamente e ideologicamente ( Ver la extensa obra de Karlheinz Desechner ” Historia criminal del cristianismo” ). Podemos preguntarnos, como debemos desde nuestras posiciones de ateos, agnosticos, librepensadores, etc., podemos responder a la ofensiva  ideológica de la ultrareaccionaria iglesia católica en la España actual. Que papel  juega en esta ofensiva, los símbolos y el uso cultural de los mismos.

Publicat el 2 Mayo 2011 per Padc | Arxivat a Ateus, Tertulias