castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia del 3 de juny del 2011

El divendres, 3 de juny, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.
Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.
El tema que abordarem és: La por com a instrument de poder de les religions.

A en Michel Onfray (autor del Tractat d’ Ateisme), en un entrevista publicada a la web del diari La Nación (6 octubre de 2007) entre moltes altres qüestions, se li cap a la següent pregunta:
Pregunta: En tot cas, tinc la impressió que la desaparició del sagrat no és imminent. Creu vostè en una humanitat sense religió?
Onfray contestava: Sempre hi haurà religions, perquè les religions viuen de l’angoixa i de la por dels homes, i perquè estem lluny d’haver acabat amb els temors existencials. L’ateu està condemnat a militar per una causa perduda. Però poc importa que estigui perduda, si és una causa justa. L’irracional, l’irraonable, la il•lusió, les ficcions disposen d’un futur grandiós, ja que el món liberal que es prepara en el nostre planeta odia la cultura, que fa retrocedir als mites, entre ells, la religió.
La qüestió a debatre i aprofundir és si, i fins a quin punt, com ens apunta Onfray,
“Les religions viuen de l’angoixa i de la por dels homes”.
Ens podem preguntar, entre moltes altres qüestions, si la por té una base genètica o és substancialment cultural. Independentment del seu origen, podem preguntar-nos:
1 – Com recolçant-se en la por, les religions han tractat de mantenir el domini i el control de la consciència individual ” i, a través d’ella, del control social.
2 – Caldria, igualment preguntar-se, si les construccions teològiques, variant els seus continguts i ajustant-les en cada moment històric, prometent “paradisos”, no han estat reforçant les pors, per bloquejar les possibles dissidències.
3 – La por induït per les religions, fins on és, i ha estat un instrument que ha reforçat el poder de les jerarquies de les esglésies?.
4 – A les nostres societats, creixentment acredules: Quin paper té la por induït per la religió?. Existeix tal por?.
Onfray opina que: “el món liberal que es prepara en el nostre planeta odia la cultura, que fa retrocedir els mites, entre ells, la religió”.
L’odi a la cultura, reforça el mite, i a través d’aquest, s’indueix la por, bloquejant la possible superació de la religió.
Les qüestions que es poden plantejar són múltiples i variades, és d’elles que pretenem plantejar a la tertúlia.
Una bona lectura per entendre el tema de la por es el la novel•la . “Por qué matar a Juan Pablo I” d’en Jaume Barallat.

El viernes, 3 de junio, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el  Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

El tema que abordaremos es: El miedo como instrumento de poder de las religiones.

A Michel Onfray ( autor del Tratado de Ateísmo ), en un entrevista publicada en la web del periódico La Nación ( 6 octubre de 2007 ) entre otras muchas cuestiones, se le hacia la siguiente pregunta:
Pregunta : En todo caso, tengo la impresión de que la desaparición de lo sagrado no es inminente. ¿Cree usted en una humanidad sin religión?
Onfray contestaba: Siempre habrá religiones, porque las religiones viven de la angustia y del miedo de los hombres, y porque estamos lejos de haber terminado con los temores existenciales. El ateo está condenado a militar por una causa perdida. Pero poco importa que esté perdida, si es una causa justa. Lo irracional, lo irrazonable, la ilusión, las ficciones disponen de un futuro grandioso, pues el mundo liberal que se prepara en nuestro planeta odia la cultura, que hace retroceder a los mitos, entre ellos, la religión.
La cuestión a debatir y profundizar es si, y hasta que punto, como nos apunta Onfray,
” las religiones viven de la angustia y del miedo de los hombres”.
Nos podemos preguntar, entre otras muchas cuestiones, si el miedo posee una base genética o es substancialmente cultural. Independientemente de su origen, podemos preguntarnos:
1- ¿Cómo apoyando se en el miedo, las religiones han tratado de mantener el dominio y control de la conciencia individual ?, y a través de ella, del control social.
2- Cabría, igualmente preguntarse, si las construcciones teológicas, variando sus contenidos y ajustándolas en cada momento histórico, prometiendo “paraísos”, no han estado reforzando los miedos, para bloquear las posibles disidencia.
3- El miedo inducido por las religiones, ¿ hasta donde es, y a sido, un instrumento que ha reforzado el poder de las jerarquías de las iglesias ?.
4- En nuestras sociedades, crecientemente acredulas: ¿ Qué papel juega el miedo inducido por la religión?. ¿ Existe tal miedo ?.
Onfray opina que: ” el mundo liberal que se prepara en nuestro planeta odia la cultura, que hace retroceder a los mitos, entre ellos, la religión “.
El odio a la cultura, refuerza el mito, y a través del mismo, se induce el miedo, bloqueando la posible superación de la religión.
Las cuestiones que se pueden plantear son múltiples y variadas, es de ellas que pretendemos plantear en la tertulia.
Una buena lectura parar entender el tema del miedo es el la novela . “Por qué matar a Juan Pablo I” de Jaume Barallat.

Publicat el 1 Junio 2011 per Padc | Arxivat a Ateus, Tertulias