castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertulia día 4 novembre 2011, Els diners de l’esglesia

El divendres, 4 de novembre, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

El tema que abordarem, al nostre país,  té molta importància política, més encara en aquests temps de crisis i retallades a tots els nivells; estem lògicament pensant, en les finances de l’església catòlica. Poc hauria d’importar-nos, si no fora pel fet d’aquests diners procedeix de les arques de l’estat.
La quantitat és difícil d’avaluar, encara que una certa aproximació és possible.
Pensem que d’haver tingut voluntat política, els governs que s’han donat després de la mort del dictador, haurien d’ haver-lo tancat, des de ja fa bastant temps.
El nostre país, declarant-se, no confessional, mai ha deixat d’estar sota el xantatge del poder de l’església, aquesta és un autentico “poder fàctic”, d’un enorme pes.
Del perquè d’aquest poder fàctic, de la submissió política dels successius governs, i les enormes quantitats de diners que rep l’església, en parlarem.
Creiem, que pot ser interessant consultar l’últim anuari que ha publicat la Fundació Ferrer i Guàrdia, allí es troben dades i atractius gràfics.

Nota: Es troba l’Anuari a www.ferrerguardia.org o buscant a través del google escrivint Anuari 2011 Fundació Ferrer i Guàrdia. Un resum d’ingressos el trobarem a www.ateuscat.blogspot.com.

El viernes, 4 de noviembre, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el  Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

El tema que abordaremos, en nuestro pais,  tiene mucha importancia política, si cabe más aún en estos tiempos de crisis y recortes a todos los niveles; estamos lógicamente pensando, en las finanzas de la iglesia católica. Poco debería importarnos, si no fuera por el hecho de este dinero procede de las arcas del estado.
La cantidad es difícil de evaluar, aunque una cierta aproximación es posible.
Pensamos que de haber tenido voluntad política, en los gobiernos que se han dado después de la muerte del dictador, debería ser un tema cerrado, desde hace ya bastante tiempo.
Nuestro país, declarándose no confesional, jamás ha dejado de estar bajo el chantaje del poder de la iglesia, ésta es un autentico “poder fáctico”, de un enorme peso.
Del porqué de este poder fáctico, de la sumisión política de los sucesivos gobiernos, y las enormes cantidades de dinero que recibe la iglesia hablaremos.
Creemos, que puede ser interesante consultar el último anuario que ha publicado la Fundación Ferrer y Guardia, allí se encuentran datos y atractivos gráficos.
Nota: Se encuentra el Anuario en www.ferrerguardia.org o buscando a través del google escribiendo Anuario 2011 Fundación Ferrer y Guardia. Un resumen de los ingresos lo encontrareis en www.ateuscat.blogspot.com.

Publicat el 28 Octubre 2011 per Padc | Arxivat a Tertulias