castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertúlia 2-12-11: La financiació de les religions a l’espai europeu

El divendres, 2 de desembre, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

Ja en el passat hem tractat, en les nostres tertúlies, la qüestió del finançament de l’església catòlica al nostre país; concretament en la passada tertúlia del mes de novembre ho vam fer, basant-nos en la documentació continguda en l’Anuari del 2011, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Creiem que és interessant saber com es financen les religions en l’espai europeu, els diferents models de finançament, el paper que juguen els estats, així com les diferències que existeixen avui dia, entre per exemple els estats nòrdics i centreeuropeus, de major tradició protestant, dels del sud de major tradició catòlica.

Disposar de major coneixement sobre el finançament de les religions en l’espai europeu, ens permetrà valorar amb major precisió la situació que es dóna a Espanya. A partir d’aquí podrem valorar, en posteriors tertúlies, el veritable caràcter laïcista, si es dóna, de les propostes de canvi legislatiu, que circulen a Espanya, a partir d’organitzacions polítiques o socials. En la web, s’ha penjat informació sobre aquestes propostes, elaborades per diferents parits polítics davant les passades eleccions generals del 20 de novembre.

Per preparar el debat en la propera tertúlia del 2 de desembre, disposem d’una excel·lent ponència que es presento en les VII Jornada Laïcista, que es va efectuar al febrer d’aquest any 2011, en l’Ateneu de Madrid. El seu autor és el catedràtic de Dret Públic, de la Universitat Pública de Navarra, Alejandro Torres Gutiérrez. Podem consultar aquesta ponència en http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_234.pdf

El viernes, 2 de diciembre, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

Ya en el pasado hemos tratado, en nuestras tertulias, la cuestión de la financiación de la iglesia católica en nuestro país; concretamente en la pasada tertulia del mes de noviembre lo hicimos, basándonos en  la documentación contenida en el Anuario del 2011, de la Fundación Ferrer i Guardia.

Creemos que es interesante saber como se financian las religiones en el espacio europeo, los diferentes modelos de financiación, el papel que juegan los estados, así como las diferencias que existen hoy día, entre por ejemplo los estados nórdicos  y centroeuropeos, de mayor tradición protestante, de los del sur de mayor tradición católica.

Disponer de mayor conocimiento sobre la financiación de las religiones en el espacio europeo, nos permitirá valorar con mayor precisión la situación que se da en España. A partir de ahí podremos valorar, en posteriores tertulias, el verdadero carácter laicista, si se da,  de las propuestas de cambio legislativo, que circulan  en España, a partir de organizaciones políticas o sociales. En la web, se ha colgado información sobre  estas propuestas, elaboradas por diferentes paridos políticos ante las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre.

Para preparar el debate en la próxima tertulia del 2 de diciembre, disponemos de una excelente ponencia que se presento en las VII Jornada Laicista, que se efectuó en febrero de este año 2011, en el Ateneo de Madrid. Su autor es el catedrático de Derecho Público, de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres Gutiérrez. Podemos consultar dicha ponencia en http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_234.pdf

Publicat el 1 Diciembre 2011 per Padc | Arxivat a Tertulias