castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 30 DE NOVEMBRE DE 2011

La publicació de la Llei d’Associacions de Catalunya, Llei 4/2008 de 24 d’abril, comportà uns canvis obligatoris als estatuts, que afectaven a totes les associacions, inclosa la nostra.

El termini per fer aquestes modificacions s’ha anat ampliant i sembla que finalment venç el proper 31 de desembre.

Per això s’ha fet el treball corresponent per part de la Comissió Executiva, elaborant una proposta de modificació que podeu veure a www.ateuscat.bolgspot.com, on hi figura el text original, la proposta de canvi feta per la Comissió i els articles on no hi ha proposta de modificació.

Per part dels socis es poden fer propostes d’esmenes fins una setmana abans de la Assemblea General Extraordinària que convoquem amb aquest motiu.

Aprofitant l’avinentesa es procedirà a la renovació de la Comissió Executiva, cap dels canvis han estat traumàtics, i s’han pactat tots els moviments. La proposta de la Junta es:
President: Albert Riba
Vicepresident: Miguel Blanco
Secretaria: Fina Pizarro
Tresorer: Joan Serrano
Vocal tertúlies: Toni Mallorques
Vocal: Joan Carles Marset

Altres vocals es poden afegir abans, durant o desprès de l’Assemblea.

D’acord amb les previsions estatutàries es poden presentar altres candidatures, fixant-se el termini fins a una setmana abans de la Assemblea General Extraordinària. Les candidatures poden estar formades solament per un candidat a President i un candidat a Vicepresident, la resta de membres, si fos el cas, serien anomenats per el president amb posterioritat a l’elecció o publicitats abans.

Tant les esmenes als estatuts com les propostes de candidats cal fer-los arribar a algun membre de la actual Comissió Executiva: Albert Riba, Joan Carles Marset o Joan Serrano.

Per les característiques de les Assemblees Extraordinàries nomes es podran prendre decisions sobre els temes previstos a l’Ordre del dia, que serà el següent:
1. Modificació, si s’escau, dels Estatuts de l’Associació.
2. Elecció del Consell Executiu.
3. Precs i preguntes.

L’Assemblea General Extraordinària de socis de l’Associació Ateus de Catalunya tindrà lloc el proper dimecres  dia 30 de novembre de 2011 a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19,30 en segona, al local social, c/Daoiz i Velarde, 30-32 baixos, del barri de Sants de Barcelona.

Podran exercir el dret a vot tots els socis que hagin estat admesos abans del inici de l’Assemblea i estiguin al corrent de pagament.

Si algú que no ho sigui es vol fer soci per poder votar podrà fer-ho els propers dijous al local. Els simpatitzants podran assistir a l’Assemblea però no podran votar i nomes se’ls concedirà la paraula si el President ho considera convenient.

Durant l’Assemblea  es procedirà a repartir els carnets als socis i sòcies que estiguin al corrent de pagament. (Podeu pagar fins el moment d’iniciar l’Assemblea)

Les propostes d’esmena als estatuts i les propostes de candidats es poden presentar fins al dia 22 de novembre, i a mida que arribin s’aniran publicant al mateix blog on estan la proposta d’ estatuts i de candidats feta per el Consell Executiu: www.ateuscat.blogspot.com

Tal com vàrem anunciar desprès de l’Assemblea anirem a sopar al restaurant “L’ANTIC DE SANTS” a 200 metres del local, el preu previst es de 18 €, per reservar lloc cal que EL MES AVIAT POSIBLE digueu si us quedareu a sopar, per parlar distesament dels projectes i propostes de futur.

Publicat el 27 Noviembre 2011 per Padc | Arxivat a Ateus