castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertulia día 13/01/2012: Les festes de Nadal, cap d’any i Reis.

El divendres, 13 de gener, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

Sembla adequat que la primera tertúlia de l’any la dediquem a analitzar el sentit que poden tenir aquestes festes de final d’any.

Cap a on enfocar el nostre anàlisi?. La resposta pot ser múltiple.

Vegem, que podem preguntar-nos:

1 .- Què han significat en les cultures dels pobles, al llarg de la seva història, aquestes celebracions de final d’any. En les societats agràries: quin significat tenien?, Com construïen els seves mitologies?, Quines funcions socials, en aquestes societats, exercien les seves mitologies i festivitats? Son aquestes qüestions, i moltes altres que podem fer-nos, en el debat de la tertúlia.

2 .- Quan el cristianisme, “pren el poder”, en el si de l’imperi romà: Com assimila i transforma les tradicions i els i dóna un nou significat?. L’estudi de la conformació de mitologies al llarg de 2000 anys, pot ajudar-nos a entendre el present. Des de la antropologia i la psicologia social, s’han fet riquísimas aportacions. Aquest podria ser un altre enfocament de la qüestió a tractar.

3 .- Potser de més interès per a les tasques que es planteja la nostra associació, seria preguntar-nos qüestions com:
– Quin sentit li dóna, la majoria de la població a aquestes festes?
– Com utilitza aquestes festes, la tradició religiosa cristiana?

Observem, que per una part de la població (quanta?), aquestes festes no tenen cap contingut religiós, i que probablement per a un altre sector de la població, vagament tenen sentit religiós, i finalment hi ha un tercer sector de la població, per al qual, aquestes festes són viscudes en sentit religiós. Independentment, de lo anterior, sembla clar que la institució religiosa, a través d’un discurs directe, o través de la reproducció de tradicions culturals religioses, tracten de re alimentar els mites religiosos. Els poders polítics en aliança amb els poders polítics reforcen els missatges religiosos.

En la mitologia religiosa cristiana, el nen que neix i és Déu, exigeix la supeditació dels poders polítics (els reis), i aquests premien als infants si es comporten segons uns valors codificats, per la moral cristiana. Aquí trobem, la potencial capacitat  d’orientar els valors de la societat segons el model religiós. Fins on, els valors de les societats capitalistes liberals, contradiuen o reforcen, els valors del discurs religiós?.Podríem preguntar-nos, si la descreença generalitzada, de certes societats occidentals, són producte de les contradiccions que es donen entre el discurs públic de la religió i la pràctica quotidiana de la societat. Com explicar, l’aparent creença en el déu cristià, de la majoria de la població dels EEUU.

Finalment, hem de preguntar-nos, com des de la racionalitat i des de la laïcitat, podem combatre, el domini ideològic de els valors religiosos; i com instrumentar la nostra feina dintre de la societat.

El viernes, 2 de diciembre, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

Parece adecuado que la primera tertulia del año la dedicamos a analizar el sentido que pueden tener estas fiestas de fin de año.
¿Hacia dónde enfocar nuestro análisis?. La respuesta puede ser múltiple.
Veamos, que podemos preguntarnos:
1 .- ¿Qué han significado en las culturas de los pueblos, a lo largo de su historia, estas celebraciones de fin de año. En las sociedades agrarias: qué significado tenían?, ¿Cómo construían los sus mitologías?, ¿Qué funciones sociales, en estas sociedades, ejercían sus mitologías y festividades? Son estas cuestiones, y muchas otras que podemos hacernos, en el debate de la tertulia.
2 .- Cuando el cristianismo, “toma el poder”, en el seno del imperio romano: Cómo asimila y transforma las tradiciones y los y da un nuevo significado?. El estudio de la conformación de mitologías a lo largo de 2000 años, puede ayudarnos a entender el presente. Desde la antropología y la psicología social, se han hecho riquísimas aportaciones. Este podría ser otro enfoque de la cuestión a tratar.
3 .- Quizás de mayor interés para las tareas que se plantea nuestra asociación, sería preguntarnos cuestiones como:
– ¿Qué sentido le da, la mayoría de la población en estas fiestas?
– ¿Cómo utiliza estas fiestas, la tradición religiosa cristiana?
Observamos, que por una parte de la población (cuanta?), Estas fiestas no tienen ningún contenido religioso, y que probablemente para otro sector de la población, vagamente tienen sentido religioso, y finalmente hay un tercer sector de la población, para el que, estas fiestas son vividas en sentido religioso. Independientemente, de lo anterior, parece claro que la institución religiosa, a través de un discurso directo, oa través de la reproducción de tradiciones culturales religiosas, tratan de re alimentar los mitos religiosos. Los poderes políticos en alianza con los poderes políticos refuerzan los mensajes religiosos.
En la mitología religiosa cristiana, el niño que nace y es Dios, exige la supeditación de los poderes políticos (los reyes), y estos premian a los niños si se comportan según unos valores codificados, por la moral cristiana. Aquí encontramos, la potencial capacidad de orientar a los valores de la sociedad según el modelo religioso. Hasta donde los valores de las sociedades capitalistas liberales, contradicen o refuerzan, los valores del discurso religioso?. Podríamos preguntarnos, si la increencia generalizada, de ciertas sociedades occidentales, son producto de las contradicciones que se dan entre el discurso público de la religión y la práctica cotidiana de la sociedad. ¿Cómo explicar, la aparente creencia en el dios cristiano, de la mayoría de la población de los EEUU.
Finalmente, debemos preguntarnos, como desde la racionalidad y desde la laicidad, podemos combatir, el dominio ideológico de los valores religiosos, y como instrumentar nuestro trabajo dentro de la sociedad.

Publicat el 7 Enero 2012 per Padc | Arxivat a Tertulias