castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Presentació

“Ateus de Catalunya” és la primera i única organització reconeguda legalment al nostre país que des del respecte a la llibertat de pensament, als valors democràtics i a la tolerància, promou la difusió del pensament ateu, defensa les llibertats i els drets civils dels ciutadans amb una ètica, una moral, uns valors socials i unes normes de conducta atees, i lluita per la implantació dels valors laics a la societat.

La nostra és una associació independent, oberta, participativa i sense ànim de lucre, que respectant escrupolosament el dret de tothom a la llibertat de consciència, agrupa aquells qui consideren que no existeix cap déu, però que tampoc no existeix cap manifestació sobrenatural al nostre món. Que tot allò que podem conèixer forma part de la naturalesa i que el desconegut, el misteri, és solament fruit de la nostra ignorància, de les nostres debilitats i de les nostres limitacions.

Les pròpies mancances porten sovint a l’home a imaginar que hi ha realitats inassolibles, a desitjar seguir vivint després de la mort, a cercar alguna protecció quan sent fred o por, i a esperar una concessió misericordiosa quan pateix gana o quan el pes de la responsabilitat a les espatlles supera la pròpia capacitat de patiment. Aquesta actitud pot ser comprensible, però nosaltres creiem que afrontar la realitat amb determinació és un signe de maduresa i de responsabilitat, i que el reconeixement que no hi ha res més enllà és una obligació inexorable que hem de ser capaços d’assumir per a trobar la força necessària que ens permeti treballar cada dia en la construcció d’un futur millor per a nosaltres i per als nostres fills. Pensem que aquesta ha de ser la veritable força que ens encoratgi per a no rendir-nos en els moments difícils i per a no asseure’ns a esperar ingènuament l’ajuda d’altri, i no la possibilitat d’una altre vida, que no existeix, i que solament és una trampa per aconseguir l’obediència i la submissió fidel dels qui cauen en aquest parany. La religió obliga a creure, a tenir fe i a renunciar a la pròpia llibertat. La religió no ens allibera, ens fa ser submisos i ens converteix en esclaus.

El nostre objectiu no és però imposar una doctrina. L’ateisme no és una altre religió. El que pretén el pensament ateu és arribar a comprendre el món tal com és en realitat, descobrir com funciona i com podem utilitzar els nous coneixements en benefici de l’home, tot mantenint un equilibri just perquè el món ens pugui seguir suportant sense que un dia acabi transformant-se en un paratge erm i estèril que no permeti acollir més la vida.

Els ateus pensem que la nostra és una visió positiva del món, una visió que pot ajudar l’home a construir un model millor de societat, perquè en no deixar espai per a cap amagatall on refugiar-se, en no haver-hi cap mà on anar a pidolar, no permet defugir la nostra responsabilitat ajornant fins una altre vida la realització del nostre projecte. No hi ha cap cosa que puguem fer després de la mort. El que vulguem fer hem de fer-ho ara i aquí o acceptar que no ho farem mai. L’ateisme no ens deixa altre alternativa que esforçar-nos per a resoldre els nostres problemes aquí, a la Terra, els problemes de l’home, de la vida, tots sols.

Això no vol dir que haguem de viure aïllats en un món insolidari, ans al contrari, perquè quan nosaltres diem sols estem dient plegats. Volem dir que l’únic ajut que podem realment esperar és el del nostre propi esforç i el dels nostres semblants, que si tots som conscients d’això, en lloc de creure que podem ser tocats, nosaltres sí, amb la mà de la divina fortuna per escapar de les dificultats, de les penalitats de la vida, aleshores estarem potser més disposats a col·laborar per resoldre junts els nostres problemes comuns, per superar solidàriament les nostres dificultats individuals. No hi ha cap déu que ens escolti ni que respongui a les nostres oracions. Solament l’home pot escoltar i ajudar l’home. L’única esperança que podem esperar és la dels nostres versemblants.

El que els ateus oferim és una visió del món més objectiva i sense prejudicis que ens permeti alliberar les nostres ments de les cadenes que ancoren el progrés de la societat, que ens ajudi a deixar enrera el llast de les velles idees, caduques i repressives defensades per segles i segles d’intolerància en nom de déus i d’interessos inconfessables, i que ens faci d’una vegada capaços de posar els fonaments per a la construcció entre tots d’un home nou, lliure de la tutela divina, més responsable i compromès amb ell mateix, amb la naturalesa i amb la societat de la que forma part, un home que en definitiva pugui arribar el dia de demà a ser realment més feliç.

“Ateus de Catalunya” és una associació reconeguda legalment des de 1994, que està inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 16.480. Manté relacions de cooperació amb organitzacions i col·lectius que promouen l’ateisme i el laïcisme al nostre país, així com amb les principals associacions d’ateus d’altres països.

Pots veure el tríptic, imprimir-lo o guardar-lo al teu ordinador