Ateus de Catalunya

 

L’Assemblea General d’Ateus de Catalunya aprova 

el Manifest de l’associació

A finals del passat més de desembre, coincidint com ja és tradicional amb el solstici d’hivern, l’Assemblea General de l’associació va celebrar la seva reunió anual ordinària que, entre altres qüestions, va aprovar el Manifest d’Ateus de Catalunya.

Aquest document s’ha elaborat amb la pretensió que arribi a convertir-se en el marc de referència per a difondre les principals línies de pensament i d’actuació de l’associació, i per això va ser acollit amb gran interès pels socis, que es van aplegar en bon número per a poder conèixer el contingut del document i participar en la seva redacció definitiva. Donada la importància d’aquest text reproduïm íntegrament el seu contingut a continuació

Durant l’Assemblea es van tractar també altres qüestions. Va aixecar força expectació entre els assistents el projecte per a posar en marxa una pàgina web que, segons es va acordar, haurà d’estar operativa en un període màxim de dos mesos. La possibilitat de comptar amb una web permetrà potenciar la difusió de les idees de l’associació a la societat i facilitarà la comunicació amb els membres de l’associació que disposin a casa seva de connexió a Internet. De moment s’ha reservat l’adreça http://www.ateus.org per a poder domiciliar la pàgina quan es posi en funcionament.

Per últim es va llegir el document que el Consell Executiu va elaborar el passat més de juliol en suport de la campanya contra l’estatut del Vaticà a l’ONU impulsada per Catholics for a Free Choice (CFFC) i es van estudiar diverses iniciatives com la de contactar amb l’Ajuntament de Barcelona per a intentar participar en alguns debats del Fòrum 2004, o la d’organitzar actes per a difondre l’existència de l’associació entre la població en general.

 LLEGIR EL MANIFEST

LEER EL MANIFIESTO


 

*PÀGINA PRINCIPAL *QUI SOM *NOTÍCIES I ARTICLES *CAMPANYES *TEXTOS LEGALS I ALTRES DOCUMENTS *BIBLIOTECA *ENLLAÇOS I ALTRES ADRECES D'INTERÈS *CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 

©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org