ATEUS DE CATALUNYA

Es constitueix la Coordinadora per la Laïcitat

 

L’èxit del II Encuentro por la Laicidad en España porta les organitzacions participants a constitiur una plataforma per augmentar l’eficàcia de les seves iniciatives conjuntes.

La celebració a Barcelona el mes de juliol de l’any passat del II Encuentro por la Laicidad en España, sota el títol de Laicidad y derecho al espacio público, va significar la consolidació d’aquestes jornades com a principal referent sobre la situació de la laïcitat a nivell nacional. En aquesta ocasió la trobada va aplegar membres de les principals associacions de defensa de la laïcitat de tot el país, però va comptar també amb la presència de representants d’algunes associacions europees, com la Fédération Nationale de la Libre Pensée francesa i la Bund Gegen Anpassung alemanya.

La trobada va ser inaugurada el dissabte 20 de juliol al matí pel rector de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, i la regidora de drets civils de l’Ajuntament de Barcelona, Roser Veciana. L’activitat va començar amb una conferència de Joan Francesc Pont, president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, organitzadora dels actes, i va continuar amb ponències de Gonzalo Puente Ojea, Henri Peña-Ruiz, Joan Carles Marset, Salvador Pániker i Javier Otaola, a les que va seguir una una taula rodona moderada per Vicenç Molina, durant la qual els ponents van intercanviar opinions i van respondre les preguntes del públic.

Per la tarda es va efectuar una roda de presentació de les organitzacions assistents, on va intervenir Albert Riba, president d’Ateus de Catalunya, explicant l’origen i els objectius de la nostra associació. Els actes van continuar el diumenge 21 al matí amb intervencions de Santiago Castellà, Jordi Serrano i Vicenç Molina. Com a conclusió els participants van valorar la necessitat d’establir una estratègia d’acció comuna entre les organitzacions laïcistes que es va concretar en la lectura del “Manifest de Barcelona” (sense cap relació amb el que va aprovar uns mesos després, amb el mateix nom, la Convenció de Cristians per Europa), que van subscriure les organitzacions participants, i en la proposta de crear una coordinadora per avançar de forma efectiva en l’establiment d’un Estat veritablement laic.

Aquesta coordinadora es va constituir formalment a Madrid el dia 19 d’octubre de 2002 amb el nom de Coordinadora per la Laïcitat, durant el transcurs d’una reunió entre representants de la major part de les associacions nacionals presents al II Encuentro por la Laicidad en España, amb la pretensió d’aglutinar tots els sectors implicats en la defensa de la laïcitat al nostre país. Es va elaborar un manifest programàtic i es va esbossar una estratègia de treball en comú. La Coordinadora per la Laïcitat està integrada actualment per set associacions: Acción Laica Escuela Libre de León, Asociación Escuela Laica de Albacete, Asociación Europa Laica, Asociación Galileo de Úbeda, Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y Laica, Ateus de Catalunya, i Colectivo Granada Laica (abans Colectivo Escuela de Granada), i compta amb el suport explícit de 27 associacions més de tot l’Estat que han subscrit el seu manifest.

Una de les primeres iniciatives impulsades per la Coordinadora per la Laïcitat és la preparació del III Encuentro por la Laicidad en España que enguany es celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juliol a Albacete, i estarà organitzat per la Asociación Escuela Laica de Albacete, que comptarà amb la col·laboració de la Asociación Europa Laica. En aquesta edició es pretén donar a les sessions una dimensió més pràctica i participativa que en anys anteriors, potenciant el diàleg entre els representants de les associacions i afavorint també les aportacions del públic assistent. La finalitat és arribar a definir objectius concrets i establir una línia d’acció conjunta que permeti traduir els esforços en resultats tangibles. Per aconseguir-ho les sessions s’organitzaran entorn a quatre eixos directors que abordaran els reptes més urgents que ha d’encarar avui dia la laïcitat, sense oblidar la seva projecció internacional.

Els eixos temàtics seran “la Coordinadora per la Laïcitat i la consolidació d’un itinerari polític”, “la construcció europea i la laïcitat”, “l’escola i la laïcitat”, i “drets fonamentals, societat civil i religions”. Per tractar aquestes qüestions es realitzaran sessions de treball sectorials que s’ocuparan de debatre els temes respectius i d’efectuar propostes que posteriorment es posaran a debat en sessió plenària amb tots els participants a les jornades.

Pel que fa als detalls pràctics el termini per inscriure’s i per presentar comunicacions és fins al 30 de maig. La quota serà de 30 Euros per persona, que inclourà la documentació i el dinar del dissabte 5 de juliol. Es recomana que les comunicacions facin referència a algun dels quatre eixos temàtics proposats, malgrat que no es descarta incloure altres comunicacions que puguin tenir prou interès. Per a més informació es pot consultar la nostra pàgina web www.ateus.org, o bé les pàgines de l’associació Escuela Laica de Albacete, webs.ono.com/laicalba/, i de Europa Laica, www.europalaica.com.


PÀGINA PRINCIPAL

 ©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org