Ateus de Catalunya

 

Un personatge excèntric que ha portat de cap al Vaticà

El casament de Milingo pel ritus de la secta Moon va suposar una veritable commoció pel Vaticà, però aquest personatge ja havia donat molts maldecaps abans a l’església i per això des del 1999 estava apartat de qualsevol responsabilitat.

En el seu temps però Emmanuel Milingo va ser una jove promesa per l’Església Catòlica. Nascut a Zàmbia l’any 1930 dins d’una família d’origen zulu, va viure en una pobresa extrema fins que als 12 anys descobreix la seva vocació cristiana. Als 28 és ordenat sacerdot i aviat comença a destacar per la seva capacitat d’organitzar iniciatives a favor de l’església en l’àmbit de la sanitat, muntant una xarxa de clíniques. Per això i gràcies al desig de Pau VI de comptar amb personatges locals a l’Àfrica que ajudessin a consolidar el paper de l’església en aquest continent, l’any 1969 Milingo és nomenat arquebisbe de Lusaka, capital de Zàmbia, a l’edat de 39 anys.

Malgrat un inici de carrera prometedor Milingo va ser vist sempre amb desconfiança per alguns sectors de l’església, que des del primer moment van considerar preocupants els rituals de curació i d’exorcisme que introduïa a les seves misses. "Cadascú té la seva vocació i la meva és lluitar contra el dimoni" sembla que hauria dit en aquella època.

L’any 1983 és cridat a Roma per respondre davant d’una comissió d’investigació de les seves pràctiques i de certes acusacions d’apropiació de diners a la seva diòcesi, i per poder-lo controlar millor se’l nomena vicepresident del Consell Pontifici dels Emigrants, un càrrec més simbòlic que amb poder efectiu, però l’arquebisbe aviat torna a donar mal de caps a causa d’una nova faceta: les seves facultats musicals. Milingo comença a cantar en zulu temes amb títols tant suggeridors con Gubudu, gubudu —Borratxo, borratxo— i altres similars. L’èxit com a compositor i intèrpret el porta a gravar discs i a la televisió, i finalment al festival de Sant Remo, on actua amb el seu grup de sacerdots i religioses cantant i ballant cançons d’aire africà.

Paral·lelament celebra misses multitudinàries en les que sempre acaba barrejant rituals exorcistes o de curació que el fan força popular, però que li guanyen la enemistat de bona part de la cúria. Fins i tot alguns destacats caps de l’església coneguts pel seu caràcter moderat com Carlo Maria Martini, bisbe de Milà, li prohibeixen discretament actuar a la seva diòcesi. L’animadversió al Vaticà puja de to, se li retiren tots els càrrecs i se li nega l’accés al Sant Pare.

Milingo s’allunya de l’església i s’acosta a la secta Moon, que probablement véu en la popularitat de l’arquebisbe una oportunitat d’or per introduir-se als països del continent africà. La ruptura amb l’Església Catòlica es materialitza al mes de maig amb el seu casament amb Maria Sung en una cerimònia de la secta Moon, punt que marca l’esclat de la crisi i el principi d’un escàndol que ha fet trontollar els tradicionalment serens passadissos del Vaticà.


 

*PÀGINA PRINCIPAL *QUI SOM *NOTÍCIES I ARTICLES *CAMPANYES *TEXTOS LEGALS I ALTRES DOCUMENTS *BIBLIOTECA *ENLLAÇOS I ALTRES ADRECES D'INTERÈS *CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 

©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org