Ateus de Catalunya

 

Ateisme a Internet

Fòrums de discussió sobre ateisme a la xarxa

La difusió de l’ateisme al marge d’altres moviments socials té, al menys pel que fa als països occidentals, una història relativament curta que ha vingut marcada per la dificultat de fer públic obertament el seu missatge en una societat benestant que trobava en la religió un dels puntals ideològics per a legitimar l’organització política i social establerta. A més, pel que fa al nostre país, fins el canvi de la situació política propiciada per l’arribada de la democràcia els ciutadans no van poder començar a fer pública la seva condició personal en matèria de religió, ni molt menys manifestar el seu ateisme, i per això fins fa pocs anys la situació dels ateus a casa nostra no ha pogut començar a normalitzar-se.

En aquest procés de normalització i recuperació de les idees de l’ateisme iniciat al nostre país a rel de la transició democràtica ha començat a jugar un paper important un medi de comunicació relativament nou, la xarxa Internet, que en els últims anys ha assolit una gran difusió gràcies a dues característiques principals: per una banda la facilitat que tothom, amb un ampli marge de llibertat, pugui col·locar-hi continguts des de qualsevol punt del món, i després la facilitat d’accedir a aquesta mateixa informació per tot usuari que estigui interessat a recuperar-la. Això està ja permetent la difusió d’informació a una quantitat potencial de receptors més gran del que mai s’hagi pogut preveure, amb medis relativament senzills i econòmics, i a més en temps real!

Avui dia només cal disposar d’un ordinador personal amb un programa de navegació, un módem, un endoll per al corrent i una connexió telefònica per connectar-se a Internet. Hi ha altres formes més sofisticades de fer-ho que ofereixen més o menys velocitat, a través de programes diferents, ordinadors amb o sense cables, plaques ethernet, connexions a través de fibra òptica; fins i tot és possible connectar-s’hi des de determinats models de telèfons mòbils, televisors, des de locals que disposen d’ordinadors i que per un preu modic ofereixen aquest servei... però en tot cas ens limitem a constatar que avui dia no hi ha cap dificultat tècnica ni econòmica significativa per a poder convertir-se en un consumat internauta.

Aquesta accessibilitat, el seu formidable potencial per a les comunicacions i la facilitat d’ús són la base de la ràpida expansió que la xarxa Internet ha experimentat en els darrers anys. Ara, la xarxa ja s’ha convertit en un vehicle imprescindible per l’intercanvi d’informació, i com a resultat s’han establert noves formes de contacte i de relació entre els seus usuaris. Aquesta expansió de la xarxa ha permès que moltes associacions d’ateus de tot el món, amb pocs recursos, hagin trobat a Internet el lloc ideal per a difondre les seves idees, de tal manera que han anat obrint durant els darrers anys les seves pàgines web i inclús s’han creat agrupacions que reuneixen a ateus que tenen precisament en comú la seva relació a través de la xarxa. Sota aquesta perspectiva Internet és un vehicle que està ajudant molt a donar una imatge normalitzada de l’ateisme i al mateix temps s’està convertint en un important medi de contacte entre els propis ateus.

En aquest context una forma de comunicació vinculada al fenòmen d’Internet que ha anat agafant importància és la dels anomenats fòrums de debat o grups de discussió que permeten establir debats sobre un tema específic o subject, com ara l’ateisme, amb altres persones. Amb independència del contingut que ofereixen els grups es poden diferenciar segons el seu funcionament. Actualment els més populars són els que funcionen com un sistema de tramesa de missatges a una llista de distribució vinculada a una pàgina web, que gestiona tot el procés i que permet mantenir la confidencialitat tant del llistat d’adreces com de les dades dels subscriptors. Aquest sistema permet oferir al grup de debat prestacions addicionals a la simple tramesa dels missatges, com ara la creació opcional de fitxes de perfil dels subscriptors, l’elaboració d’estadístiques, la possibilitat d’incloure descripcions d’objectius o característiques del grup, afegir als missatges arxius, gràfics, hipervincles, etc.

Un altre tipus de fòrums són els que funcionen a través dels anomenats servidors de notícies o de news. Aquests de fet són cronològicament més antics que els anteriors, i també permeten enviar missatges i participar en veritables debats, sempre que el nostre servidor contempli la possibilitat de subscriure-s’hi, que és el més habitual, però no ofereixen altres prestacions. Alguns usuaris els prefereixen malgrat això perquè en no estar físicament residents a cap servidor específic no hi ha ningú, tret que comptin amb un moderador, que pugui atribuir-se’n la seva propietat, ni que aleshores pugui controlar el seu funcionament.

En la majoria de casos tant en un sistema com en l’altre la creació de grups nous de discussió és gratuïta, a l’igual que la possibilitat de participar en els grups, però gairebé en tots ells és imprescindible subscriure’s per a poder participar en els debats enviant i rebent missatges. Això acostuma a ser un simple formulisme per tal d’enregistrar les dades en el llistat de distribució, però també pot esdevenir una forma d’exercir un cert control sobre els usuaris per assegurar que el seu comportament s’ajusta al establert a la descripció del grup i evitar així la inserció indiscriminada de missatges no desitjats o que no s’ajustin al tema de debat especificat a les bases.

En els grups de news la subscripció és inevitable, ja que rebem els missatges precisament pel fet d’estar en la llista de distribució, però en els grups vinculats a pàgines web no és tècnicament imprescindible subscriure’s per a poder visualitzar els missatges, doncs aquests estan recollits en una base de dades accessible des de la pàgina del grup i per tant és possible accedir als missatges emesos sense necessitat d’enregistrar-se. Una altre cosa és que de vegades aquesta possibilitat està restringida únicament als subscriptors i aleshores els missatges no són de lliure accés, però això acostuma a dependre de cada grup, fins i tot dins d’un mateix servidor, com anirem veient més endavant.

Un altre característica important és que els grups poden comptar o no amb un moderador que reguli la inserció dels missatges, per exemple descartant amb un criteri més o menys selectiu els que no s’ajustin a les normes predefinides del grup. El moderador també pot coordinar altres activitats com per exemple la realització de votacions o projectes comuns. Normalment sol ser la mateixa persona que ha creat el grup i per tant qui n’ha definit les característiques, però també pot ser que el grup no compti amb un moderador i funcioni aleshores de forma més independent, per bé que de vegades això vulgui dir també més caòtica.

El fet d’enregistrar-se no impedeix però, si es vol, mantenir l’anonimat de l’usuari davant els demés interlocutors, ja que sempre es pot participar en els debats mitjançant un pseudònim. Un cop enregistrat l’usuari també pot optar per a mantenir-se simplement com a observador dels missatges sense intervenir directament

 

En la majoria de casos la creació de grups i la participació en ells és gratuïta

 

en els debats, o fer-ho sol quan ell consideri convenient. No cal dir que aquesta flexibilitat, juntament amb l’enorme oferta de temes i servidors que hi ha avui dia a la xarxa, és el que confereix als grups de discussió un dels seus principals atractius.

Entrant en l’àmbit específic del que ens interessa no podem dir que globalment hi hagin molts grups de discussió sobre ateisme a la xarxa, sobretot si es compara amb altres matèries equiparables com pot ser la religió. Per a ser explícits direm que en català no en coneixem cap, però pel que fa a la llengua castellana sí que n’hi han alguns que val la pena comentar, fins i tot algun de força recomanable. Per descomptat l’anglès és l’idioma que domina a la xarxa i per tant en aquest tema tampoc no es produeix, com veurem, cap excepció.

Els dos principals servidors de pàgines web que ofereixen serveis de grups de discussió amb fòrums sobre ateisme són, des de primers d’any, els de Yahoo! I ho diem així perquè fins fa ben poc hi havia per una banda el servei de Yahoo! conegut com Yahoo! Clubs, i per altre hi havia un servidor independent anomenat eGroups que havia aconseguit una implantació al mercat significativa.

Doncs bé, aquests dos servidors es van fusionar a l’agost de 2000, i ara des de principis de 2001 els grups de eGroups han passat a anomenar-se Yahoo! Groups, convertint-se de retruc en un nou servei de Yahoo! però mantenint la tecnologia i els serveis que poseia eGroups. Segons Yahoo! la nova estructura s’ha transformat automàticament i manté totes les prestacions que poseia eGroups amb noves funcionalitats afegides. Durant el canvi s’ha mantingut tota la informació dels grups en funcionament, adreces, missatges i l’adreça d’accés antiga s’ha redireccionat, de manera que automàticament s’accedeix a la nova a partir de l’anterior. La veritat és que els usuaris no han notat cap canvi i tot sembla indicar que la transició s’ha portat de forma impecable. En principi això ens porta a pensar que la fusió pot arribar a ser positiva pels usuaris, perque els nous grups nascuts d’aquesta fusió comptaran al darrera amb el suport de tota la xarxa de Yahoo!, amb el gran potencial d’usuaris i de promoció que això representa. En aquests moments Yahoo! manté doncs dues estructures paral·leles, per una banda els Yahoo! Clubs, que segueixen sent els que ja tenia anteriorment, i els Yahoo! Groups, procedents de la seva fusió amb eGroups. Ambdós funcionen independentment i cada una ofereix les seves prestacions i els seus clubs o grups, però cal suposar que tard o d’hora les dos estructures acabaran convergint en una sola aprofitant les millors prestacions d’ambdós serveis.

Fet aquest aclariment podem dir que en aquests dos servidors és on es troben el major nombre de grups de discussió sobre ateisme de tota la xarxa. Al servidor de Yahoo! Clubs a l’apartat anomenat "Religions i Creences" trobem el subapartat "Ateisme": http://dir.clubs.yahoo.com/Religion___Beliefs/Atheism/ en el qual a finals de gener apareixen inscrits un total de 100 grups sobre aquesta matèria. La gran majoria són en anglès, entre ells alguns dels més nombrosos de tota la xarxa, com A Christian Vs Atheists Club fundat el 5 de novembre de 1998 i que compta amb 1.381 membres. Aquest grup acull no solament ateus, doncs està catalogat com a grup de "debat" i per això està obert a la controvèrsia amb els creients, però és un dels llocs de referència imprescindibles quan es tracta de debatre sobre ateisme a la xarxa. Entre els clubs específicament dedicats a l’ateisme el més nombrós és Atheists Area amb 387 membres, dins la categoria estricte "Ateisme" i en la seva definició especifica «Tots els ateus són benvinguts a debatre o conversar lliurement».

Altres dos grups superen els 300 membres: Atheists Empire amb 316 membres i Real World Atheism, amb 304 membres. A partir d’aquí hi ha quatre grups més que superen els 100 membres i un grapat, 68 clubs, o sigui la majoria, que no arriben a la desena. Altres peculiaritats és que hi ha grups que reuneixen gent amb interessos específics a més de l’ateisme però a banda de l’ateisme, per exemple un de molt nombrós Atheist and Single, amb 256 membres reuneix ateus que a més són solters! «Aquest club és on discutim els problemes que trobem essent ateus mentre al mateix temps busquem algú especial». En aquesta línia val la pena ressaltar que hi ha fins a 16 grups diferents de joves ateus, entre aquests el més important The teen atheists, fundat l’1 de febrer de 1999, que compta amb 232 membres i que es presenta com «El club per joves que són ateus o que es pregunten què és en realitat l’ateisme», i altres grups diguem-ne curiosos com Atheist poets, per poetes ateus que agrupa 25 persones; o Single Atheist Vegetarians, amb 7 membres. És a dir, hi ha oferta per a tots els gustos.

En quant a l’origen dels grups ja hem dit que una esclafadora majoria són en anglès, pràcticament tots americans, i es dona la circumstància que hi han molts Estats americans, en concret 13, que compten amb grups propis, algun d’ells força actiu. Com a exemple citarem que hi ha grups propis a Alabama amb 15 membres, Kentucky, Oklahoma amb 48 membres, Oregon amb 29 membres, 3 grups diferents a Califòrnia, 2 grups a Texas, etc… Entre els grups d’altres països esmentarem el Canadian atheists club fundat l’1 de febrer de 1999 que compta amb 13 membres, el Athées libertins francophones amb sol 2 membres i pràcticament inactiu, i l’Israeli Atheists inaugurat el 15 del passat mes de desembre.

L’únic grup de Yahoo! Clubs en llengua castellana és Ateismo, fundat l’1 d’octubre de 1998 per un personatge que respon al pseudònim de Crazy Diamond ("Diamant boig") i que és conegut en l’àmbit de l’ateisme en castellà a la xarxa perquè és també el webmaster de la pàgina Canal #ateismo en DALnet què inclou un grup de debat propi que mai no ha arribat a funcionar. El grup Ateismo compta amb 25 membres i un volum acumulat de 118 missatges, més aviat discret pel temps que porta funcionant. Actualment la seva activitat està sota mínims però va arribar a tenir un cert moviment entre setembre i octubre de l’any passat.

El segon servidor de Yahoo! al que ens hem referit és Yahoo! Groups http://dir.groups.yahoo.com/dir/Religion___Beliefs/Atheism que també compta amb un capítol de "Religions i Creences" amb el subapartat "Ateisme". En aquest subapartat apareixen 62 grups, també força heterogenis, però cal anar amb una mica de compte, perquè en aquest subapartat no estan inclosos tots els grups sobre ateisme del servidor ni, pel que fa al nostre interès, tampoc hi són els més significatius.

Yahoo! Groups compta amb 5 grups sobre ateisme que superen el centenar de membres, entre ells el grup ateismo, fundat el 16 d’octubre de 1999 i que compta amb 201 membres. Val la pena remarcar aquest grup perquè no és altre que la llista de discussió de la Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), o sigui la popular associació d’ateus d’Itàlia. Aquesta llista és molt activa, amb 438 missatges al més de gener, i va arribar al màxim nombre el passat desembre amb 931 de missatges emesos. Es tracta d’una llista tancada únicament pels subscriptors i lògicament és en italià. En aquest apartat també trobem la llista UAAR Roma amb 26 membres, una secció de l’anterior que conté la llista del Cercle de Roma de la UAAR.

Altres grups singulars que esmentarem són ateus-br amb 18 membres, un grup dedicat a l’intercanvi d’idees entre ateus de llengua portuguesa; Atheists Australia amb 20 membres; dos grups en llengua indonèsia atheistindonesia i betaridurga però ambdós sense activitat; altres grups de joves, de gays, i un anomenat islam-ilhad creat al novembre de 2000 que, segons es defineix a sí mateix, pretén ser un lloc pel «"ilhad" (ateisme), on els "muslim" (musulmans) puguin debatre amb els "mulhid" (ateus)».

Ara bé, si a Yahoo! Groups fem una cerca pel terme "ateismo" http://groups.yahoo.com/search?query=ateismo ens apareixen 9 grups, la majoria d’ells nous, o sigui no inclosos en el capítol general "Atheism", sinó que estan inclosos en el de "Countries" i allí en el dels seus països respectius. Això fa difícil saber amb exactitud el nombre real de grups sobre ateisme d’aquest servidor. El primer grup que ens apareix en aquesta cerca és el general de la UAAR que ja hem comentat, però també hi apareix com a nou el de la UAAR Milano, reservat als membres del Cercle de la Lombardia de la UAAR, creat el 26 de desembre de 2000, molt recent per tant, però que ja compta amb 25 membres i una activitat de 32 missatges sol al mes de gener.

Val la pena destacar també el grup despertar, en llengua portuguesa, fundat el 25 d’agost de 1999 i que compta amb 91 membres i un volum de 208 missatges durant el mes de gener de 2001. Es presenta com una «llista exclusivament per aquells que no creuen en l’existència de déus ni en les religions organitzades, i que pretén ser un espai de discussió pels lliurepensadors portuguesos.» Es tracta de la llista de discussió de la web del mateix nom Despertar, una pàgina portuguesa molt activa que recentment s’ha transformat en la web ateismo.net.

Un altre grup que esmentarem, més pel fet que és el segon que trobem en castellà que pel seu interès real és Ateismo_dalnet un grup amb accés restringit per a membres registrats, fundat el 26 d’octubre de 1999, amb 11 membres i sol 22 missatges acumulats. Aquest grup es manté sense activitat des de maig de 2000.

Però no acaben aquí les sorpreses de Yahoo! Groups. Si realitzem una nova cerca pel terme "ateos" ens apareixen encara tres nous grups, tots ells en castellà! El primer, anomenat ateos amb solament 2 membres creat «per a persones que sàpiguen que déu no existeix o per aquelles que estiguin començant a adonar-se que les coses no són com diu la majoria», i Hablemos de teologia un grup multiconfessional amb sol 3 membres però molt recent, creat el 18 de gener de 2001 i que fins a últim de mes va acumular 10 missatges. Capítol apart mereix el fòrum més destacat del què tenim notícia entre tots els de llengua castellana: Cyberateos, un grup que va néixer el 8 de setembre de 1999 a la pàgina del servidor eGroups però que amb la fusió amb Yahoo! ha estat traspassat ara a Yahoo! Groups.

Cyberateos està inclòs a l’apartat "Countries" del servidor i es presenta amb el lema «La "Unión de CyberAteos" es la asociación hispana de internautas ateos que pretende acabar con la idea de Dios y con todo lo que representa. Bienvenido a su lista de correo, bienvenido al apasionante mundo del ateísmo, bienvenido al club de los que han decidido ser libres y afrontar la vida (y la muerte) con decisión, valentía y racionalidad.» La seva adreça directa és http://groups.yahoo.com/group/cyberateos i està moderat per Carlos Grima, webmàster de La Casa de la Libertad, una coneguda web que tracta de diferents temes relacionats amb la llibertat de pensament entre els quals l’ateisme té un paper molt destacat, ja que és també la seu de la Unión de Cyberateos, la pàgina web que conté el major volum d’informació sobre ateisme en llengua castellana de tota la xarxa.

 

Cyberateos
és el fòrum sobre
ateisme més dinàmic
en llengua castellana

 

El grup Cyberateos és el fòrum sobre ateisme més dinàmic en llengua castellana. A finals de gener de 2001 tenia 125 inscrits i va arribar als 434 missatges. Per a tenir idea del seu creixement direm que aquesta quantitat és més del doble dels 188 missatges que va arribar a tenir el gener de l’any anterior. El màxim nombre d’insercions es va assolir al novembre de 2000 amb 507 missatges. És un fòrum obert, és a dir, qualsevol pot llegir els missatges que s’envien sense necessitat d’estar-hi subscrit, simplement connectant-se a la seva pàgina de referència. El grup funciona molt activament, s’obren debats en els que intervenen els participants, majoritàriament espanyols, però també d’altres països iberoamericans com Colòmbia, Mèxic, Xile, Argentina... i s’hi poden enviar documents i imatges. Durant l’any passat fins i tot es va adoptar un logotip com a símbol de l’ateisme per votació entre els membres.

El fet d’estar creat per a la trobada i intercanvi d’idees entre ateus va provocar certes tensions al si del grup de debat l’any passat quan es va plantejar la possible entrada d’algun creient interessat a participar a les discussions. Finalment es va acceptar la seva participació, però aleshores la persona afectada va declinar apuntar-se al grup pel fet que hagués calgut discutir aquesta questió. Això hagués estat plenament raonable si prèviament a aquest incident el grup no hagués estat definit com un "grup d’ateus" per a la discussió de temes relacionats amb l’ateisme, però la tensió en aquell moment va ser inevitable. Ara el tema està totalment superat.

Deixant enrera Yahoo!, un altre servidor en anglès que conté grups sobre ateisme és SmartGroups http://www.smartgroups.com/group/findgroup.cfm?CID=197287. Aquest compta amb tres grups diferents: Atheism, amb 6 membres i creat el 25 de març de 2000, però totalment inactiu des de juny de 2000; The Atheism list, un grup molt recent, doncs ha començat a operar el 26 de gener de 2001 però que a final de més ja comptava amb 37 membres i un acumulat de 33 missatges. Per últim el grup Arafel, creat el passat mes de desembre però que en cap moment ha acabat d’arrencar.

Un servidor diferent que sí val la pena esmentar és About.com, que en la secció "Religion/Spirituality" dins del subapartat "Agnosticism/Atheism" http://atheism.about.com/religion/atheism/mbody.htm té un interessant fòrum moderat per Austin Reed Cline, director regional del Council for Secular Humanism i membre de la Campus Freethought Alliance. Aquest fòrum és de registre obligatori per a poder participar en els debats, però permet accedir en forma de convidat a algunes prestacions i destaca sobretot per la gran quantitat de recursos addicionals que presenta: notícies, articles, enllaços, guia de recursos, arxius d’àudio, vídeo, etc. L’únic inconvenient que li veiem és la seva estructuració una mica confusa que requereix una certa pràctica per arribar a adaptar-se a la seva forma de funcionament. Dos altres fòrums interessants en el mateix servidor són Science and Religion: In Conflict? dedicat a la controvèrsia sobre si, com diu el títol, ciència i religió poden ser compatibles o necessàriament entren en conflicte, i Separation of Church and State, referit al debat, molt present als Estats Units, de fins on el govern pot o no donar suport a les diverses confessions o ha de mantenir-se completament separat de la religió.

Bravenet Web Services també compta amb diversos webs sobre ateisme, però manté una estructura una mica desorganitzada i pot costar bastant trobar allò que busquem. L’ordenació és purament alfabètica, però accepta tota mena de símbols alfanumèrics, la qual cosa porta a que els usuaris incloguin davant del nom del seu grup símbols per aconseguir que aparegui més amunt als llistats, però també provocant que al final sigui gairebé impossible localitzar res. A més, si fem una cerca pel terme "Atheism" trobem el grup Evangelical Atheist d’accés lliure, però en canvi si busquem el terme "Atheist" ens apareix un altre grup anomenat Atheist de registre obligatori inclòs a la secció d’Arts i Literatura! Encara si busquem manualment a la secció "Religion" trobarem "Atheism" Science Vs. Religion Forum amb l’aclariment que és un grup només per ateus, també obert, i si seguim buscant per la llista encara arribem a dos grups més Atheism Forum, un grup de discussió obert referit als «problemes que afecten als no-creients i a la discussió sobre filosofia i religió». L’últim grup d’aquest caòtic servidor al qual ens hem referit és Atheism vs. Theism que porta com a motiu «Obre la teva ment i la teva boca»!

Podríem referir-nos a Melodysoft com l’únic servidor d’origen espanyol que conté algun grup de discussió sobre ateisme del qual tinguem constància, i això ja ens sembla suficient raó per a parlar-ne. En aquest servidor els usuaris poden crear grups de discussió a voluntat amb un alt grau de personalització, que inclou l’opció de definir subgrups i la vinculació directa a pàgines web. A més el propi servidor ofereix un llistat de fòrums on els usuaris poden apuntar-se per participar sense necessitat d’enregistrar-se. L’inconvenient més gran —que sembla estar en vies de solució— és que no permet fer cerques de grups i solament compta amb un índex general de temes on, si no coneixem l’adreça directa del grup, cal buscar de forma manual el que ens interessa.

Melodysoft té un capítol anomenat "Foros de las religiones del mundo" dins del qual ofereix un grup que es diu Foro para Agnósticos y Ateos http://www.melodysoft.com/cgi-bin/foro.cgi?ID=Agnosticos creat el 28 d’agost de 1999 i que acumula 120 missatges. El fòrum compta tanmateix amb varis subgrups entre els quals n’hi ha un d’específic sobre ateisme anomenat Ateos amb sol 9 missatges, lògicament, com el servidor, en llengua castellana.

L’apartat anomenat "Foro de Las Religiones del Mundo" és un fòrum general per a totes les religions que pretén promoure la tolerància religiosa i la comprensió entre totes les creences i persones. Sobre el Foro para Agnósticos y Ateos diu que malgrat no ser confessions religioses fan referència a temes comuns als que tracten les religions i que per això els agnòstics i els ateus són benvinguts a participar en ell, però també els encoratja a participar en els fòrums de religió que no siguin confessionals, «el motivo de la creación de este foro es ofrecerles a todos los que han elegido estas ideas como suyas, un ámbito en donde puedan departir y debatir con tranquilidad, sin sufrir ataques de fundamentalistas, proselitismos de ninguna especie ni agresiones por su "falta de fe".»

La filosofia del creador és bastant oberta, doncs vol ser un fòrum sobre religió, no un fòrum religiós, i per aconseguir-ho diu que no hi ha cap tema tan sagrat que no pugui ser qüestionat o debatut i convida a intercanviar idees en lloc d’intentar utilitzar els fòrums per a fer proselitisme.

HostBoard és un altre servidor que compta amb un grup de discussió sobre ateisme. Dins l’apartat "Religion" hi ha el grup Atheist Youth Group Board http://www.hostboard.com/cgi-bin/Ultimate.cgi?action=intro&BypassCookie=true&category=62, moderat per "AtheistGirl" que funciona de manera una mica diferent de tot el que hem vist fins ara. En aquest fòrum els subscriptors poden plantejar temes de discussió relacionats amb l’enunciat general del grup, sobre els quals després poden enviar-se missatges de resposta, establint-se un diàleg més centrat directament per temes específics de discussió, i també a l’hora més ordenat. El grup esmentat comptava a finals de gener amb 47 temes o topics diferents oberts i amb quasi 900 respostes o posts associades. Els temes més antics daten del mes de novembre passat, la qual cosa ens indica un nivell d’activitat força notable.

Paraules majors mereix The Secular Web, la pàgina web de Internet Infidels, una organització educativa americana sense ànim de lucre que funciona amb voluntaris i que té per objecte mantenir i alimentar la pàgina amb més recursos sobre ateisme, secularització i lliurepensament de tota la xarxa Internet. Entre els innumerables recursos que ofereix està precisament el Internet Infidels Discussion Forum, http://www.infidels.org/electronic/forum/ubbcgi/Ultimate.cgi, que és la secció destinada a oferir debats a través de la web sobre temes relacionats amb els objectius de l’organització. Aquesta secció comptava a finals de gener gairebé amb 2.000 membres registrats per a participar en els debats.

El funcionament és molt similar al que comentavem en parlar de HostBoard. La secció de discussió està dividida en quatre tipus de fòrums diferents: els anomenats de feedback, els fòrums de filosofia, els d’activisme i els fòrums oberts. En tots quatre s’hi poden proposar temes de debat als quals després els subscriptors poden enviar-hi els seus missatges. Com a exemple direm que en els fòrums de filosofia un dels grups més nombrosos, l’anomenat Existence of God(s) amb la presentació «En aquests dies i en aquesta època com pot algú creure en Déu?» proposa a 1 de febrer 550 temes diferents i té acumulats més de 14.000 missatges. Si tenim en compta que hi ha 16 grups entre els quatre fòrums entendrem que entre tots hi hagi un total de més de 3.300 temes oberts i més de 46.000 missatges enviats.

Per últim, no podem acabar sense referir-nos als grups de notícies Usenet. Aquests grups, com ja hem comentat abans, no funcionen a través de pàgines web ni del correu electrònic com els anteriors, sinó que ho fan mitjançant un servei de notícies de la xarxa conegut com news pel qual ha d’estar preparat el nostre servidor. Conforma una mena de conjunt de llistes de distribució a les quals s’envien els missatges que automàticament poden ser llegits pels altres usuaris subscrits.

El més conegut i popular de tots els grups de news de la xarxa sobre ateisme és alt.atheism, que està considerat el grup de notícies més antic de tota la xarxa relacionat amb aquest tema, doncs sembla que es va crear al febrer de l’any 1990. El terme alt. fa referència als grups de news que en el sistema de classificació que s’utilitza es consideren "alternatius". No obstant això es calcula que el volum de missatges que ha rebut alt.atheism des del seu origen supera els 78.000.

Com alternativa a l’anterior, en el qual no es pretén discutir tant sobre l’existència o no de déu sinó sobre altres temes diferents però relacionats amb l’ateisme, i amb un nivell inferior de tràfic, al voltant de 2.000 missatges emesos, trobem alt.atheism.moderated, que a més com el seu nom indica compta amb un moderador. Altres grups són alt.atheisme.satire amb quelcom més de 4.200 missatges, alt.christnet.atheism amb prop de 2.800 missatges, i cl.glauben.atheismus del qual no tenim més informació.

Hi ha dos altres grups de news a destacar: soc.atheism, un grup de discussió moderat referit a la relació de l’ateisme amb la vida quotidiana, amb 590 missatges i talk.atheism amb poc més de 9.000 missatges, centrat en el debat entre "ateisme i religió".

Per acabar mencionarem un grup en italià It.cultura.ateismo que fins ara ha acumulat un miler de missatges i, encara que no hi ha cap grup estrictament sobre ateisme en llengua castellana, pels interessats a trobar algun grup de notícies en castellà on poder participar citarem el grup es.charla.religion, on es discuteix sobre religió en un sentit ampli, des d’una perspectiva oberta i no confessional, en el qual tenen cabuda tant els religiosos com els escèptics o els ateus. Aquest grup de news portava acumulats a finals de gener de 2001 al voltant de 2.000 missatges.


 

*PÀGINA PRINCIPAL *QUI SOM *NOTÍCIES I ARTICLES *CAMPANYES *TEXTOS LEGALS I ALTRES DOCUMENTS *BIBLIOTECA *ENLLAÇOS I ALTRES ADRECES D'INTERÈS *CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 

©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org