ATEUS DE CATALUNYA

Un eurodiputat denuncia Espanya davant la UE per no aplicar l’IVA als objectes de culte

 

L’eurodiputat italià Maurizio Turco, president dels diputats radicals al Parlament Europeu, ha presentat una interrogació urgent a la Comissió Europea demanant-li que expliqui perquè l’Estat Espanyol segueix mantenint un tracte fiscal de favor cap a l’Església Catòlica pel que fa a l’aplicació de l’IVA, en el que suposa una violació flagrant de la directiva VI sobre harmonització fiscal de l’acord d’integració a la Unió Europea, i li demana què pensa fer per posar fi a aquesta situació.

L’any 1986 Espanya va signar el tractat d’adhesió a la Unió Europea, segons el qual disposava d’un termini màxim de 10 anys per suprimir de la seva legislació nacional l’exempció de l’IVA pels objectes destinats al culte, però 17 anys després Espanya segueix sense traslladar el contingut d’aquesta directiva comunitària a la legislació interna del país.

El 23 de novembre de 1989 la Comissió Europea ja va cursar una protesta formal per aquesta raó a la representació permanent d’Espanya a la UE, però des d’aleshores els diversos governs de l’Estat han seguit sense fer absolutament res per regularitzar la situació, el que constitueix una greu transgressió de la normativa comunitària.

L’argument donat pel govern espanyol és que la citada directiva entra en conflicte amb l’article tercer de l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics de 1979, previ a l’adhesió d’Espanya a la llavors Comunitat Econòmica Europea. Malgrat això l’article 5 de l’Acta d’adhesió a la CEE obliga els estats membres sense exclusió a cercar “els mitjans apropiats per eliminar totes les incompatibilitats que s’hagin observat” entre el dret comunitari i les obligacions derivades de tractats signats anteriorment a l’adhesió, com succeeix en aquest cas, en benefici del dret comunitari, el que deixa sense validesa qualsevol possible pretensió legal de prolongar la situació actual.

Per això l’eurodiputat italià ara considera que ja és hora d’acabar amb una situació que no fa sinó refermar els privilegis de l’Església Catòlica en detriment de la resta de confessions religioses i que discrimina de forma explícita els ciutadans no creients de la Unió Europea. Els privilegis econòmics concedits per l’Estat Espanyol a l’Església són innumerables. Segons un estudi publicat al mes de setembre de 2001 pel diari El País Espanya finança per diferents vies l’Església Catòlica amb més de 3.000 milions d’Euros a l’any, sense incloure els enormes beneficis fiscals que l’Església obté de l’exempció d’impostos com succeeix en el cas de l’IVA.


PÀGINA PRINCIPAL

 ©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org