ATEUS DE CATALUNYA

Impost religiós per als aturats alemanys

 

Diverses organitzacions alemanyes com l’Aliança contra el Conformisme (Bund Gegen Anpassung) han posat en marxa una campanya de protesta contra l’aplicació de l’impost eclesiàstic als treballadors aturats d’aquest país que no professen cap religió, per considerar que constitueix una flagrant violació de la Constitució Alemanya i que es tracta d’una mida discriminatòria sense precedents a tota Europa.

En virtut del Concordat signat l’any 1933 entre l’Alemanya de Hitler i el Vaticà, que segueix encara vigent, a tots els treballadors seguidors d’una església oficialment “reconeguda” l’Estat els reté una quantitat del seu salari en concepte de quota pel sosteniment de la confessió religiosa a què pertanyen. Sobre aquesta base el Ministeri de Treball alemany descompta també del subsidi d’atur dels treballadors una quota en concepte d’impost eclesiàstic per contribuir al finançament de les confessions religioses.

El més insòlit és que aquesta quota es descompta del subsidi de tots els treballadors desocupats independentment de si pertanyen o no a una confessió religiosa. El Tribunal Federal Social i el Tribunal Federal Constitucional del país justifiquen la mida per raons “d’operativitat administrativa”, el que és una aberració legal, ja que prima un problema burocràtic de l’administració per determinar l’aplicació selectiva de l’impost, per sobre dels drets individuals reconeguts per la Constitució.

Segons una sentència del Tribunal Federal Social de 8 de novembre del 2001 l’any 1999 el 43% dels treballadors en actiu del país no van pagar l’impost eclesiàstic. Actualment s’estima que el tant per cent de treballadors que paguen voluntàriament aquest impost no arriba ni al 50%. Això posa en evidència l’afirmació feta pel tribunal de que la gran majoria de la població activa d’Alemanya està pagant l’impost eclesiàstic i que per això la retenció s’aplica a “tots” els desocupats. El que en realitat pretén l’Estat amb aquesta mesura és evitar que els treballadors es declarin no creients, independentment que ho facin per convicció o senzillament per evitar pagar l’impost.

La campanya de protesta es centra en la defensa del doctor Peter Nittmann, actualment en atur després d’haver cotitzat durant 17 anys, a qui s’està retenint una part del seu subsidi en base a l’aplicació de l’impost religiós. Nittmann va presentar un recurs que va ser denegat per “improcedent” i el 28 de febrer de 2002 va interposar una demanda al Jutjat Social de Friburg que actualment està en curs. En cas de ser desestimada l’interessat té intenció d’arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. L’objectiu és establir un precedent legal que pugui fer-se extensible a tots els treballadors. Per a més informació es pot consultar la web www.bund-gegen-anpassung.com.


PÀGINA PRINCIPAL

 ©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org