ATEUS DE CATALUNYA

• Per promoure la llibertat de consciència a les escoles i instituts de Barcelona (curs 2003-2004)

La profunda modificació dels hàbits socials en l’àmbit de la ideologia, la religió i les creences que s’ha produït al nostre entorn durant els darrers anys, vinculada també al fenomen cada vegada més significatiu de la immigració, fa necessari reforçar els valors i els referents que permetin afavorir la integració de tots els ciutadans en un projecte comú, i donar-los instruments perquè siguin capaços de comprendre que el respecte a la llibertat de consciència, sense renunciar a les pròpies conviccions, és la base de la tolerància, i és l’únic camí cap a la convivència pacífica i cap a la necessària cooperació de tots els estaments socials per aconseguir el desenvolupament i el progrés dels pobles.

La llibertat de consciència, com a capacitat d’analitzar el nostre entorn amb una perspectiva oberta i alliberada de prejudicis que puguin limitar d’antuvi la nostra capacitat d’aproximació a altres realitats, és un element indispensable per a la formació de joves i infants que el dia de demà siguin capaços de conviure i cooperar junts des del respecte a la diferència i a la pluralitat, però sense renunciar a la pròpia identitat.

La llibertat de consciència és un dret fonamental reconegut per l’article 18 de la Declaració Universal de Drets Humans i per l’article 16 de la Constitució espanyola, i és un actiu que hauria de ser potenciat dins de l’àmbit del sistema educatiu. Per ajudar a reforçar aquest valor us proposem una sèrie d’activitats que ajudaran tan els alumnes com els professors, així com a la resta de la comunitat educativa, a encetar un debat obert i respectuós que permeti reflexionar sobre els valors i costums de la nostra cultura i sobre com podem afrontar un futur que es presenta més incert i complexe, però alhora també per això, més apasionant que mai.

La campanya, que serà explicitada en un breu termini, oferirà tres tipus d’activitats: conferències, exposicions i tallers, a tots els centres publics o privats de la ciutat de Barcelona que estiguin interessats a participar en aquesta programa pilot a nivell de tot l’Estat Espanyol.

TRÍPTIC

Pots veure el tríptic de presentació, imprimir-lo o guardar-lo al teu ordinador

CARTELL

Pots veure el cartell de la campanya, imprimir-lo o guardar-lo al teu ordinador


PÀGINA PRINCIPAL

 ©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org