ATEUS DE CATALUNYA

Campanya per a la llibertat de consciència

 

En contra de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa de 1980, que legitima els privilegis de les confessions religioses i permet discriminar activament la llibertat de consciència.

L’associació Europa Laica ha impulsat una campanya “Per a la promoció de la llibertat de consciència, en contra de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa de 1980”, per considerar que aquesta llei legitima els privilegis de les confessions religioses i redueix la llibertat de consciència a una mera “absència de conviccions”. La finalitat de la campanya és eliminar tota forma de discriminació en funció de la ideologia o de les creences i retornar a la llibertat de consciència el seu sentit original com a dret de tots i cadascun dels ciutadans.

La Llei de Llibertat Religiosa regula la concessió de drets positius a les confessions religioses i permet sostraure aquests mateixos drets a qualsevol altre opció de la llibertat de consciència que no tingui caràcter estrictament religiós, en base a l’omissió intencionada de l’expressió “llibertat ideològica” al seu enunciat —que al text constitucional apareix en canvi per davant de la referència a la “llibertat religiosa i de culte”—.

Ateus de Catalunya dóna el seu suport a aquesta campanya, ja que en els seus objectius també contempla la reforma radical de la Llei 7/1980 per transformar-la en una nova Llei Orgànica de Llibertat de Pensament, de Consciència i de Religió, en consonància amb el contingut de l’article 18 de la Declaració Universal dels Drets de l’Home de 1948, de l’article 9 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950, i de l’article 10 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 2000 o, en el seu defecte, en una nova Llei de Llibertat Ideològica, Religiosa i de Culte, que s’ajusti a l’esperit del punt primer de l’article 16 de la Constitució. Tota la legislació internacional reconeguda pel nostre país sobre drets humans protegeix, sense ambigüitats, les conviccions religioses i les no religioses per igual, al contrari del que fa la llei esmentada.

La campanya consisteix a enviar una carta signada al president del govern espanyol, José María Aznar, urgint-lo a prendre les mides necessàries per impulsar la reforma de la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa o la seva substitució per una nova llei que no discrimini ni compartimenti els ciutadans en funció de les seves conviccions personals. Per a més informació es pot contactar amb Europa Laica, apartat de correus 605, 45600-Talavera de la Reina; o bé consultar la pàgina www.europalaica.com .

 


*PÀGINA PRINCIPAL  

 ©Ateus de Catalunya

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org/